• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання обчислення середньої заробітної плати

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 01.09.2021 № 917
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 01.09.2021
 • Номер: 917
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 01.09.2021
 • Номер: 917
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 вересня 2021 р. № 917
Київ
Деякі питання обчислення середньої заробітної плати
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати" (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111;Офіційний вісник України, 1999 р., № 31, ст. 1616; 2001 р., № 40, ст. 1802; 2020 р., № 45, ст. 1438, № 101, ст. 3274) зміни, що додаються.
2. Установити, що працівникам, яким у період з 12 грудня 2020 р. до набрання чинності цією постановою обчислення середньої заробітної плати було здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати" (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111; Офіційний вісник України, 2020 р., № 101, ст. 3274) без врахування нарахованих у цьому періоді премій та виплат за підсумками роботи за певний період, протягом трьох місяців після набрання чинності цією постановою здійснюється перерахунок середньої заробітної плати з урахуванням пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого зазначеною постановою.
Прем'єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 2021 р. № 917
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100
1. У другому реченні пункту 2 постанови слова "Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" замінити словами "Міністерством економіки".
2. У Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженому зазначеною постановою:
1) абзаци другий і третій пункту 3 викласти в такій редакції:
"Суми нарахованої заробітної плати, крім премій (в тому числі за місяць) та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані, та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт.
Премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період.";
2) у пункті 4:
підпункт "и" після слів "пов’язані з" доповнити словами "святковими та";
доповнити пункт після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:
"о) грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків.".
У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять четвертим;
3) в абзаці третьому пункту 8 слова "абзацом першим" замінити словами "абзацом першим або другим".