• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг із сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно

Верховна Рада України  | Закон від 17.09.2020 № 905-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.09.2020
 • Номер: 905-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.09.2020
 • Номер: 905-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг із сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Підпункт 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 доповнити підпунктом "з" такого змісту:
"з) взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, а інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи як адреса фактичного місця їх проживання/перебування".
2. Підпункт 38.6 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"При обчисленні бази оподаткування об’єктів нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, контролюючим органом не враховуються об’єкти нерухомості, що не є об’єктом оподаткування відповідно до цього підпункту".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, пов’язаних із виконанням цього Закону.
Президент УкраїниВ.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
17 вересня 2020 року
№ 905-IX