Про реалізацію експериментального проекту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Порядок від 05.08.2022 №891
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Порядок

Дата 05.08.2022

Номер 891

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 05 серпня 2022 р. № 891
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів стосовно реалізації у період з 1 вересня 2022 р. по 30 вересня 2023 р. експериментального проекту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі (далі — експериментальний проект).
2. Затвердити такі, що додаються:
Порядок реалізації експериментального проекту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі;
перелік відомостей щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі.
3. Міністерству юстиції забезпечити до 1 вересня 2022 р. електронну інформаційну взаємодію між Єдиною екологічною платформою "ЕкоСистема" та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у режимі реального часу для отримання інформації, необхідної для надання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі.
4. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів та Міністерству цифрової трансформації забезпечити електронну інформаційну взаємодію між Єдиною екологічною платформою "ЕкоСистема" та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг.
5. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів:
до 1 вересня 2022 р. забезпечити наповнення Єдиної екологічної платформи "ЕкоСистема" кодами забруднюючих речовин і парникових газів і найменуваннями категорій джерел викидів за видами виробництв, що визначені у формі державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів", затвердженій наказом Державної служби статистики від 25 червня 2021 р. № 162;
подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати;
оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на власному офіційному веб-сайті;
за результатами реалізації експериментального проекту подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо доцільності внесення змін до нормативно-правових актів.
Визнати, що електронний документ, сформований за результатами надання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2022 р. № 891, має таку ж юридичну силу, як і повідомлення про взяття суб’єкта господарювання на державний облік (зняття з обліку), видане в паперовій формі Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів згідно з Інструкцією про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженій наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 10 травня 2002 р. № 177.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2022 р. № 891
ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферн повітря, в електронній формі
1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі.
2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які експлуатують або мають намір експлуатувати об’єкти, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, призводять до викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, згідно з переліком забруднюючих речовин на порогові значення потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік, якщо обсяг потенційних викидів рівний або перевищує порогові значення за окремою речовиною або групою речовин, що визначені у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінприроди від 10 травня 2002 р. № 177, та виявили намір приєднатися до експериментального проекту.
Суб’єкти господарювання мають право отримати послугу щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) та Єдиної екологічної платформи "ЕкоСистема" (далі — ЕкоСистема) відповідно до цього Порядку, або в інший спосіб, передбачений законодавством.
3. На державний облік беруться:
об’єкти, якщо в їх викидах присутня хоча б одна забруднююча речовина (група речовин), потенційний викид якої рівний або перевищує величину, зазначену в переліку забруднюючих речовин на порогові значення потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік, якщо обсяг потенційних викидів рівний або перевищує порогові значення за окремою речовиною або групою речовин, що визначені у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінприроди від 10 травня 2002 р. № 177;
види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, за умови, якщо обсяг потенційних викидів рівний або перевищує порогові значення за окремою речовиною або групою речовин, що визначені у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінприроди від 10 травня 2002 р. № 177.
4. У разі зміни якісних або кількісних показників обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря об’єктами, які були взяті на державний облік, відомості про такі об’єкти, щодо видів та обсягів забруднюючих речовин підлягають коригуванню.
5. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
1) взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів — внесення до реєстру об’єктів відповідно до Порядку (виключення відомостей, внесення змін), які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;
2) електронна публічна послуга щодо взяття на державний облік (зняття з обліку та/або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів — послуга, що надається заявнику на клопотання про взяття об’єкта на державний облік (зняття з обліку або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, поданого в електронній формі з використанням Порталу Дія;
3) заявник — суб’єкт господарювання, що звернувся із клопотанням до Міндовкілля про отримання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів;
4) клопотання — відомості, що подаються заявником у електронній формі через Портал Дія для отримання електронної публічної послуги про взяття на державний облік (зняття з обліку або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які вносяться до ЕкоСистеми;
5) об’єкт, який справляє або може справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря (далі — об’єкт) — територія (приміщення), яка належить фізичній або юридичній особі,
фізичній особі — підприємцю, на якій розміщене одне чи декілька стаціонарних джерел викидів, експлуатація яких справляє або може справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, спричиняючи викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, і яка потребує взяття на державний облік (зняття з обліку або коригування відомостей про об’єкт);
6) реєстр об’єктів — база даних, яка забезпечує збирання, накопичення та облік інформації щодо об’єктів та містить їх перелік.
Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про охорону атмосферного повітря", "Про адміністративні послуги", інших законах та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.
6. Електронна публічна послуга щодо взяття на державний облік (зняття з обліку або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів надається виключно за ініціативи заявника шляхом подання ним клопотання, що формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття його змісту, відповідно до переліку відомостей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2022 р. № 891.
Клопотання подається заявником, що пройшов автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення заявника.
Формування клопотання припиняється за допомогою програмних засобів Порталу Дія, якщо зазначені у заяві відомості:
надані не в повному обсязі;
не відповідають вимогам арифметичного та формато-логічного контролю.
7. Створення клопотання заявником завершується шляхом накладення ним власного електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".
Клопотання формується заявником засобами Порталу Дія та надсилається шляхом інформаційно-комунікаційної взаємодії для подальшого опрацювання в ЕкоСистемі.
Для надання електронної публічної послуги відбувається інформаційна взаємодія між Порталом Дія, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та ЕкоСистемою.
Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням каналів зв’язку системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин може здійснюватися з використанням інших інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.
Під час подання клопотання в електронній формі обробка персональних даних, переданих з Порталу Дія до ЕкоСистеми, забезпечується у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
8. На підставі поданих заявником відомостей, що надходять у порядку взаємодії інформаційних систем, в автоматичному режимі здійснюється надання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів.
Для надання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів ЕкоСистемою застосовується перелік забруднюючих речовин на порогові значення потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік згідно з додатком 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінприроди від 10 травня 2002 р. № 177.
9. Електронний документ, сформований за результатами надання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, автоматично вноситься із присвоєнням йому унікального реєстраційного номера та оприлюдненням такої інформації в ЕкоСистемі без необхідності прийняття будь-яких організаційно-розпорядчих актів чи рішень посадових осіб.
Під час автоматичного внесення об’єкта до реєстру об’єктів засобами ЕкоСистеми на електронний документ накладається кваліфікована електронна печатка Міндовкілля.
10. Інформування заявника про результат надання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку або коригування відомостей про об’єкт) об’єктів здійснюється шляхом надсилання йому відповідного інформаційного повідомлення щодо результату надання послуги через Портал Дія.
Електронний документ, сформований за результатами надання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, може бути роздрукований заявником з реєстру об’єктів.
Роздрукований з реєстру об’єктів електронний документ, що повинен містити посилання на ЕкоСистему у вигляді QR-коду, вважається візуальною формою подання електронного документа на папері згідно із Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".
11. Якщо заявник має відокремлені підрозділи у різних населених пунктах, то кожний відокремлений підрозділ може самостійно внести відомості щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів.
У разі коли відокремлений підрозділ здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, обсяг яких за критеріями не дозволяє взяти його окремо на державний облік, такий підрозділ повідомляє про це заявника, який повинен відобразити обсяг викидів забруднюючих речовин такого підрозділу у відомостях щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів.
12. Надання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів за клопотанням заявника здійснюється безоплатно.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2022 р. № 891
ПЕРЕЛІК
відомостей щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря
1. Відомості про фізичну особу (у разі подання клопотання фізичною особою — підприємцем) із зазначенням її прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та місце провадження підприємницької діяльності.
2. Відомості про фізичну особу (у разі подання фізичною особою, яка є керівником юридичної особи та наділена повноваженнями на подання клопотання) із зазначенням її прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). Відомості про юридичну особу (об’єкта), стосовно якої надається електронна послуга щодо взяття на державний облік (зняття з державного обліку та коригування відомостей про об’єкт) об’єктів: найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, місцезнаходження юридичної особи та місце провадження господарської діяльності, у разі коли воно є відмінним від місцезнаходження юридичної особи або координати кутових точок місцезнаходження суб’єкта господарювання (об’єкта) визначені в системі WGS — 84.
3. Відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи (за наявності), щодо якого надається електронна послуга щодо взяття на державний облік (зняття з державного обліку та коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, а саме: найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи та місце провадження господарської діяльності, у разі коли воно є відмінним від місцезнаходження юридичної особи або координати кутових точок місцезнаходження суб’єкта господарювання (об’єкта) визначені в системі WGS - 84.
4. Вид економічної діяльності, який провадиться суб’єктом господарювання.
5. Код та найменування категорій джерел викидів згідно з переліком забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік, якщо обсяг потенційних викидів рівний або перевищує порогові значення за окремою речовиною або групою речовин, що визначені у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінприроди від 10 травня 2002 р. № 177.
6. Найменування та код кожної забруднюючої речовини, згідно з переліком забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік, якщо обсяг потенційних викидів рівний або перевищує порогові значення за окремою речовиною або групою речовин, що визначені у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінприроди від 10 травня 2002 р. № 177.
7. Потенційний обсяг викидів забруднюючої речовини (тонн/рік).
8. Фактичний обсяг викидів забруднюючої речовини за попередній рік (тонн/рік).
9. Порогові значення потенційних викидів забруднюючої речовини (тонн/рік).
10. Відомості про причини зменшення викидів (у разі зняття об’єкта з державного обліку).
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 05 серпня 2022 р. № 891
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів стосовно реалізації у період з 1 вересня 2022 р. по 30 вересня 2023 р. експериментального проекту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі (далі — експериментальний проект).
2. Затвердити такі, що додаються:
Порядок реалізації експериментального проекту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі;
перелік відомостей щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі.
3. Міністерству юстиції забезпечити до 1 вересня 2022 р. електронну інформаційну взаємодію між Єдиною екологічною платформою "ЕкоСистема" та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у режимі реального часу для отримання інформації, необхідної для надання електронної публічної послуги щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі.
4. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів та Міністерству цифрової трансформації забезпечити електронну інформаційну взаємодію між Єдиною екологічною платформою "ЕкоСистема" та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг.

30 днiв передплати безкоштовно!