• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Положення про Державну податкову службу України

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 22.08.2023 № 888
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 22.08.2023
 • Номер: 888
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 22.08.2023
 • Номер: 888
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 серпня 2023 р. № 888
Київ
Про внесення змін до Положення про Державну податкову службу України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 26, ст. 900; 2021 р., № 19, ст. 796), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2023 р. № 888
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну податкову службу України
1. У пункті 4:
1) підпункт 16 викласти в такій редакції:
"16) застосовує до банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, які не подали відповідним контролюючим органам ДПС в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків/електронних гаманців платників податків чи розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком/електронним гаманцем платника податків до отримання повідомлення відповідного територіального органу ДПС про взяття рахунка/електронного гаманця на облік у ДПС, фінансові (штрафні) санкції (штрафи) в установленому Податковим кодексом України розмірі;";
2) у підпункті 22 слова "на їх рахунках у банках" замінити словами "на їх рахунках/електронних гаманцях у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг/емітенті електронних грошей";
3) у підпункті 37 слова "подальшого переказу" замінити словами "виконання платіжних операцій".
2. У пункті 6:
1) підпункт 18 викласти в такій редакції:
"18) отримувати безоплатно від платників податків, а також від Національного банку, банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей довідки у порядку та на підставах, що визначені Податковим кодексом України, з урахуванням законів, які визначають порядок розкриття зазначеними особами інформації, що містить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, а на підставі рішення суду — інформацію про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках у банку/небанківському надавачу платіжних послуг, електронних гаманцях, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб’єктів господарювання, інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;";
2) підпункт 21 викласти в такій редакції:
"21) стягувати з банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду, рішень керівника органу стягнення (його заступника або уповноваженої особи) у випадках, передбачених Податковим кодексом України, та платіжних інструкцій платників податків про сплату податків, зборів, платежів;".
3. В абзаці другому підпункту 31 пункту 11 слова "інкасових доручень" замінити словами "платіжних інструкцій на примусове списання (стягнення) коштів".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua