Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з перейменуванням центральних органів виконавчої влади

Верховна Рада України Закон від 15.01.2009 №885-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 15.01.2009

Номер 885-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з перейменуванням центральних органів виконавчої влади
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 24, ст.299 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 3393-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1089-IX від 16.12.2020 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) в абзаці четвертому частини другої статті 224 та у пункті 1 частини другої статті 229 слова "Міністерства транспорту України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту";
2) у частині другій статті 244-5 слова "Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики";
3) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "органів Міністерства транспорту України (статті 136, 141, 142)" слова "органів Міністерства транспорту України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту";
в абзаці "органів Міністерства праці та соціальної політики України (частина перша статті 41, статті 41-1 - 41-3, 188-1)" слова "органів Міністерства праці та соціальної політики України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики";
в абзаці "органів Міністерства екології та природних ресурсів України (статті 85, 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91)" слова "органів Міністерства екології та природних ресурсів України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів";
в абзаці "органів Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 188-16)" слово "органів" виключити;
4) у частині четвертій статті 266 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я";
5) у частині третій статті 306 слова "Міністерством транспорту України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 3393-VI від 19.05.2011 )
3. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349):
1) статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Державне регулювання торговельного мореплавства
Держава здійснює регулювання торговельного мореплавства через центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
Згідно з цим Кодексом, іншими актами законодавства та міжнародними договорами України центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту в межах своїх повноважень за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади розробляє та затверджує нормативні документи з питань торговельного мореплавства, інструкції, правила перевезень вантажів, пасажирів, пошти і багажу, правила перевезень у прямому змішаному та прямому водному сполученні, які є обов'язковими для всіх юридичних та фізичних осіб.
Правила експлуатації риболовних суден затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства";
2) у статті 21:
частину другу викласти в такій редакції:
"Порядок присвоєння судну назви, позивного сигналу, ідентифікаційного номера і номера вибірного виклику суднової станції супутникового зв'язку визначається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку";
частину третю виключити;
3) у пунктах "б" і "в" статті 25 слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі ядерного регулювання" у відповідному відмінку;
4) частину першу статті 80 викласти в такій редакції:
"Судно або вантаж можуть бути затримані в морському порту начальником порту до достатнього забезпечення морської вимоги судновласником або вантажовласником на:
прохання особи, яка має морську вимогу, обґрунтовану загальною аварією, рятуванням, договором перевезення вантажу, зіткненням суден або іншим заподіянням шкоди;
морську вимогу порту, зумовлену пошкодженням портових споруд, іншого майна та навігаційного обладнання, розташованого в порту;
морську вимогу територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, зумовлену порушенням природоохоронного законодавства України";
5) у статті 91:
у пункті "г" частини другої слова "Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища";
частину третю викласти в такій редакції:
"Капітан морського порту може затримати судно на підставах, зазначених у частині другій цієї статті, до усунення виявлених недоліків за висновком Інспекції державного портового нагляду або до моменту сплати належних зборів, штрафів чи інших платежів";
6) частину другу статті 123 викласти в такій редакції:
"Порт повинен повідомити про це відповідно державну інспекцію з охорони Чорного або Азовського моря, а також центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища";
7) у тексті Кодексу слова "Міністерство транспорту України", "Міністерство рибного господарства України", "Міністерство економіки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту", "центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства", "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" та "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я" у відповідному відмінку.
4. У тексті Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) слова "Міністерство транспорту України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" у відповідному відмінку.
5. У тексті Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) слова "Міністерство транспорту України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" у відповідному відмінку.
6. В абзаці першому частини другої статті 10 Закону України "Про транзит вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446) слова "Міністерство транспорту України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту".
( Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1089-IX від 16.12.2020 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 січня 2009 року
N 885-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з перейменуванням центральних органів виконавчої влади
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) в абзаці четвертому частини другої статті 224 та у пункті 1 частини другої статті 229 слова "Міністерства транспорту України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту";
2) у частині другій статті 244-5 слова "Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики";
3) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "органів Міністерства транспорту України (статті 136, 141, 142)" слова "органів Міністерства транспорту України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту";
в абзаці "органів Міністерства праці та соціальної політики України (частина перша статті 41, статті 41-1 - 41-3, 188-1)" слова "органів Міністерства праці та соціальної політики України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики";
в абзаці "органів Міністерства екології та природних ресурсів України (статті 85, 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91)" слова "органів Міністерства екології та природних ресурсів України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів";
в абзаці "органів Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 188-16)" слово "органів" виключити;

30 днiв передплати безкоштовно!