Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 869

Кабінет Міністрів України Постанова від 23.09.2020 №876
Остання редакція від 23.09.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 23.09.2020

Номер 876

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 вересня 2020 р. № 876
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 869
Кабінет Міністрів України
постановляє:
2. Міністерству внутрішніх справ привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
Прем'єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 876
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 869
1. У назві та пункті 1 постанови слова "засобів електронного цифрового підпису" замінити словами "засобів кваліфікованого електронного підпису", а слова "послуг електронного цифрового підпису" - словами "кваліфікованих електронних довірчих послуг".
1) у назві Порядку слова "засобів електронного цифрового підпису" замінити словами "засобів кваліфікованого електронного підпису", а слова "послуг електронного цифрового підпису" - словами "кваліфікованих електронних довірчих послуг";
2) у пункті 1 слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги", а слова ", в тому числі засобів шифрування," виключити;
3) у пункті 2:
в абзаці третьому слова "та використовується з метою здійснення комплексу заходів, пов'язаних з ідентифікацією особи та накладенням електронного цифрового підпису" замінити словами ", використовується з метою здійснення комплексу заходів, пов'язаних з ідентифікацією особи, генерацією пар ключів та створенням кваліфікованого електронного підпису";
в абзаці п'ятому слова "ключових даних та накладення електронного цифрового підпису" замінити словами "пар ключів та створення кваліфікованого електронного підпису";
доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:
"захищений носій особистих ключів - засіб кваліфікованого електронного підпису, що призначений для зберігання особистого ключа та має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на ньому даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання;".
У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;
в абзаці сьомому слова "установлення особи" замінити словами "процедура однозначного установлення особи";
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"підписувач - фізична особа, яка на законних підставах отримала паспорт громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм та володіє особистим ключем, який згенерований та зберігається в захищеній енергонезалежній області пам'яті безконтактного електронного носія, та від свого імені застосовує кваліфікований електронний підпис;";
4) у пункті 3:
слова "Послуги електронного цифрового підпису" замінити словами "Кваліфіковані електронні довірчі послуги";
слова "посилених сертифікатів" замінити словами "кваліфікованих сертифікатів";
слова "послуги фіксування часу" замінити словами "формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу";
після слова "надаються" доповнити словами "кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг - ";
5) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Уповноважені суб'єкти, які здійснюють представництво центру, виконують такі процедури:
приймання від осіб, які досягли вісімнадцятирічного віку та отримали паспорт громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм, заяв про реєстрацію в центрі як підписувачів та укладання договорів про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
ідентифікація особи шляхом перевірки ідентифікаційних даних, які однозначно її визначають (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також відомості про місце реєстрації) та містяться у документах, що нею подаються;
надання в користування засобів кваліфікованого електронного підпису, внесених до паспортів громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм;
створення умов для генерації ключів безпосередньо особою, яка отримала паспорт громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм;
надання допомоги під час генерації ключів.";
6) в абзаці другому пункту 8 слова "та засобами шифрування" виключити;
7) у пункті 9 слова "та шифрування" виключити;
8) абзаци перший - третій пункту 10 викласти в такій редакції:
"10. Засоби кваліфікованого електронного підпису, які вносяться до безконтактного електронного носія, імплантованого в паспорт громадянина України, повинні забезпечувати:
генерацію в захищеній енергонезалежній області пам'яті безконтактного електронного носія особистого та відкритого ключів, які використовуються для створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису, і особистого та відкритого ключів, які використовуються для протоколу узгодження ключів шифрування;
можливість зберігання в захищеній енергонезалежній області пам'яті безконтактного електронного носія не менше п'яти пар особистих ключів, які використовуються для створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису та для протоколу узгодження ключів шифрування;";
9) у пункті 12 слова "для накладення та перевірки електронного цифрового підпису" замінити словами "для створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису";
10) у пункті 17 слова "системи електронного цифрового підпису" замінити словами "системи кваліфікованого електронного підпису";
11) друге речення пункту 18 після слова "сертифікатів" доповнити словом "ключів";
12) у пункті 24 слова "для електронного цифрового підпису" замінити словами "для кваліфікованого електронного підпису";
13) в абзаці другому пункту 27 слова "у сфері послуг електронного цифрового підпису" замінити словами "у сфері електронних довірчих послуг";
14) в абзаці першому пункту 30 слово "можуть" замінити словом "повинні";
15) у тексті Порядку:
слова " Закон України "Про електронний цифровий підпис" в усіх відмінках замінити словами " Закон України "Про електронні довірчі послуги" у відповідному відмінку;
слова "у сфері електронного цифрового підпису" замінити словами "у сфері електронних довірчих послуг";
слова "надійні засоби електронного цифрового підпису" та "Надійні засоби електронного цифрового підпису" в усіх відмінках замінити відповідно словами "засоби кваліфікованого електронного підпису" та "Засоби кваліфікованого електронного підпису" у відповідному відмінку;
слова "послуги електронного цифрового підпису" в усіх відмінках замінити словами "кваліфіковані електронні довірчі послуги" у відповідному відмінку;
слова "ключових даних" замінити словом "ключів";
слова "ключів електронного цифрового підпису" замінити словами "ключів кваліфікованого електронного підпису".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 вересня 2020 р. № 876
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 869
Кабінет Міністрів України
постановляє:
2. Міністерству внутрішніх справ привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
Прем'єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 876
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 869
1. У назві та пункті 1 постанови слова "засобів електронного цифрового підпису" замінити словами "засобів кваліфікованого електронного підпису", а слова "послуг електронного цифрового підпису" - словами "кваліфікованих електронних довірчих послуг".
1) у назві Порядку слова "засобів електронного цифрового підпису" замінити словами "засобів кваліфікованого електронного підпису", а слова "послуг електронного цифрового підпису" - словами "кваліфікованих електронних довірчих послуг";

30 днiв передплати безкоштовно!