• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Договір, Форма типового документа, Положення від 29.07.2009 № 868
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Договір, Форма типового документа, Положення
 • Дата: 29.07.2009
 • Номер: 868
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Договір, Форма типового документа, Положення
 • Дата: 29.07.2009
 • Номер: 868
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 2009 р. N 868
Київ
Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків
( Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва N 2а-3943/10/2670 від 12.05.2011 Постанову Київського апеляційного адміністративного суду N 2а-3943/10/2670 від 30.06.2010 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 785 від 28.07.2023 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про основні вимоги до організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків, що додається.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 785 від 28.07.2023 )
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям, Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва за участю органів місцевого самоврядування та місцевих галузевих рад підприємців провести протягом двох місяців інвентаризацію ринків, що діють в межах адміністративно-територіальної одиниці, та створити їх реєстр, в якому зазначати найменування ринку, його власників, місцезнаходження, інформацію про організаційно-правову форму господарювання, наявність правовстановлюючих документів на земельну ділянку, спеціалізацію ринку, кількість торговельних місць.
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:
утворити у разі виявлення облаштованих торговельних місць, на яких провадиться торговельна діяльність без відповідних документів, для забезпечення захисту прав споживачів і підприємців на період до трьох років тимчасові комунальні ринки, протягом дії яких провести громадське обговорення генерального плану населеного пункту з метою визначення місць для розташування ринків;
надавати у разі виявлення інших торговельних місць, на яких провадиться торговельна діяльність без відповідних документів, підприємцям та виробникам сільськогосподарської продукції торговельні місця для провадження торговельної діяльності на діючих ринках.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям разом з відповідними територіальними органами центральних органів виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування вжити заходів до посадових осіб суб'єкта господарювання, що має право на користування чи розпорядження земельною ділянкою, організовує та/або забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності, в разі відсутності затвердженого плану території ринку або належних умов для провадження торговельної діяльності, визначених правилами торгівлі.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 868
ПОЛОЖЕННЯ
про основні вимоги до організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків
1. Дія цього Положення поширюється на продовольчі, непродовольчі та змішані ринки (далі - ринки) незалежно від форми власності.
2. У Положенні під терміном "ринок" розуміється об'єкт торгівлі, на території якого суб'єкт господарювання, що має право на користування чи розпорядження земельною ділянкою, на якій даний об'єкт розташований, організовує та/або забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності підприємцями (далі - суб'єкт господарювання).
Об'єкти торгівлі, які функціонують як гіпермаркети, торговельні центри, універмаги, універсами, супермаркети, міні-маркети, магазини, крамниці, є відокремленими капітальними спорудами та мають окрему поштову адресу, до ринків не належать.
3. Послуги з обслуговування та утримання торговельних місць на території ринку надаються суб'єктом господарювання, який є юридичною особою.
4. У разі коли підприємець провадить торговельну діяльність, суб’єкт господарювання за наявності у нього можливостей за заявою такого підприємця укладає з ним договір оренди торговельного місця.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 785 від 28.07.2023 )
5. Суб'єкт господарювання забезпечує створення та ведення реєстру укладених договорів оренди та суборенди торговельних місць і присвоює кожному такому місцю порядковий номер (цифрами).
У разі укладення договору суборенди підприємець письмово повідомляє у п'ятиденний строк суб'єкта господарювання про укладення такого договору. Надання торговельного місця в суборенду не може бути підставою для збільшення суб'єктом господарювання розміру орендної плати.
6. Суб'єкт господарювання повинен мати затверджений відповідним органом місцевого самоврядування план території ринку, в якому зазначається розмір земельної ділянки, інформація про наявність правовстановлюючих документів на неї, кількість торговельних місць та займана ними площа, площа стоянок для транспортних засобів (із зазначенням кількості таких засобів, що можуть розміститися на стоянці), найменування, призначення і площа будівель та інших споруд, розташованих на території ринку.
7. Реконструкція (переобладнання, модернізація) та закриття ринку здійснюються в установленому порядку за умови забезпечення підприємців іншими торговельними місцями з урахуванням рекомендацій місцевої галузевої ради підприємців.
Суб'єкт господарювання за рік до початку проведення робіт з реконструкції (переобладнання, модернізації) та закриття ринку повідомляє про це підприємців, які провадять торговельну діяльність на території ринку, та подає до органу місцевого самоврядування заяву про необхідність забезпечення таких підприємців іншими торговельними місцями.
( Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 278 втратили чинність на підставі Постанови КМ N 785 від 28.07.2023 )