Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна

Верховна Рада України Закон від 02.09.2020 №853-IX
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.09.2020

Номер 853-IX

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68 із наступними змінами) такі зміни:
1) включити статтю 9 такого змісту:
"Стаття 9. Парламентський контроль за приватизацією державного майна
1. Парламентський контроль за приватизацією державного майна здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесені питання приватизації державного і комунального майна (далі - Комітет).
2. Комітет у межах своєї компетенції здійснює контрольну функцію шляхом прийняття відповідних рішень, підготовки висновків та надання рекомендацій за такими основними напрямами:
1) здійснення державної політики у сфері приватизації;
2) здійснення приватизації та аналізу її результатів;
3) додержання законодавства України про приватизацію;
4) діяльність Фонду державного майна України;
5) створення державними органами умов для здійснення приватизації;
6) додержання встановленого порядку приватизації об’єктів державної власності;
7) виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна;
8) перерахування коштів, що надійшли від приватизації об’єктів державної власності, та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації таких об’єктів, до державного бюджету;
9) підготовка і попередній розгляд питання про призначення та звільнення з посади Верховною Радою України Голови Фонду державного майна України;
10) відповідно до інших повноважень, визначених законом.
3. Комітет відповідно до покладених на нього завдань має право:
1) вносити на розгляд Верховної Ради України, зважаючи на результати практичного застосування законодавчих актів з питань приватизації, пропозиції щодо внесення змін до законодавства;
2) заслуховувати звіт про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації;
3) брати участь в обговоренні проекту Державного бюджету України щодо планових надходжень від приватизації та видатків на утримання апарату Фонду державного майна України;
4) заслуховувати посадових осіб Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств з питань приватизації;
5) ознайомлюватися з документами, матеріалами та одержувати іншу необхідну інформацію з питань приватизації від державних органів та організацій;
6) залучати до роботи Комітету фахівців міністерств, відомств, інших державних та громадських організацій, наукових установ;
7) виявляти питання, які потребують першочергових і невідкладних рішень, у процесі приватизації;
8) залучати до роботи Комітету контрольно-ревізійні органи";
2) пункт 7-2 розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:
"7-2. Тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), аукціони з продажу об’єктів великої приватизації не проводяться".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниВ.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
2 вересня 2020 року
№ 853-IX
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68 із наступними змінами) такі зміни:
1) включити статтю 9 такого змісту:
"Стаття 9. Парламентський контроль за приватизацією державного майна
1. Парламентський контроль за приватизацією державного майна здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесені питання приватизації державного і комунального майна (далі - Комітет).
2. Комітет у межах своєї компетенції здійснює контрольну функцію шляхом прийняття відповідних рішень, підготовки висновків та надання рекомендацій за такими основними напрямами:
1) здійснення державної політики у сфері приватизації;
2) здійснення приватизації та аналізу її результатів;
3) додержання законодавства України про приватизацію;
4) діяльність Фонду державного майна України;
5) створення державними органами умов для здійснення приватизації;
6) додержання встановленого порядку приватизації об’єктів державної власності;
7) виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна;
8) перерахування коштів, що надійшли від приватизації об’єктів державної власності, та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації таких об’єктів, до державного бюджету;
9) підготовка і попередній розгляд питання про призначення та звільнення з посади Верховною Радою України Голови Фонду державного майна України;
10) відповідно до інших повноважень, визначених законом.
3. Комітет відповідно до покладених на нього завдань має право:
1) вносити на розгляд Верховної Ради України, зважаючи на результати практичного застосування законодавчих актів з питань приватизації, пропозиції щодо внесення змін до законодавства;

30 днiв передплати безкоштовно!