Про затвердження Порядку звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації”. Постанова від 23.11.2016 №851

Кабінет Міністрів України Постанова, Довідка, Форма типового документа, Порядок від 23.11.2016 №851
Остання редакція від 23.11.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Довідка, Форма типового документа, Порядок

Дата 23.11.2016

Номер 851

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 листопада 2016 р. № 851
Київ
Про затвердження Порядку звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"
Відповідно до підпункту "в" пункту 46 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації", що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 851
ПОРЯДОК
звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"
1. Цей Порядок встановлює процедуру підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" (далі - проект), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 450 "Деякі питання підготовки проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації".
2. У цьому Порядку термін "японський суб’єкт з реалізації проекту" вживається у значенні, наведеному у пункті 9 підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України .
3. Постачання на митній території України послуг, які надаються у рамках реалізації проекту (далі - послуги), здійснюється згідно з умовами, визначеними у відповідній угоді, укладеній в рамках реалізації проекту з японським суб’єктом з реалізації проекту (далі - угода).
4. В угоді обов’язково зазначається, що постачання послуг здійснюється в рамках реалізації проекту.
5. Платник податку (у тому числі японський суб’єкт з реалізації проекту) (далі - заявник) для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг, здійснених відповідно до угоди, не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалися такі операції, подає ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" заяву із зазначенням мети звернення разом із завіреними в установленому порядку копіями:
1) угоди з відповідним перекладом на українську мову;
2) витягу з реєстру платників податку на додану вартість;
3) документа, що підтверджує факт надання послуг або отримання попередньої оплати (авансу) за них, а також податкових накладних, складених у звітному (податковому) періоді, згідно з угодою.
6. ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку , видає довідку-підтвердження загального обсягу операцій з постачання на митній території України послуг, що надаються в рамках реалізації проекту (далі - довідка-підтвердження), за формою згідно з додатком або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.
7. Довідка-підтвердження оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" та скріплюється печаткою. Два примірники довідки-підтвердження видаються заявнику, один з яких подається органові доходів і зборів, другий - залишається у заявника. Третій примірник довідки-підтвердження залишається у ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал".
ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" веде журнал видачі довідок-підтверджень.
8. Підставою для відмови у видачі довідки-підтвердження є:
подання заявником документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку , не в повному обсязі;
виявлення у таких документах недостовірних відомостей.
9. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі довідки-підтвердження, заявник має право повторно звернутися до ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" для отримання такої довідки.
10. Заявник подає довідку-підтвердження органові доходів і зборів, в якому перебуває на обліку, не пізніше ніж через десять робочих днів після настання останнього дня строку подання податкової декларації з податку на додану вартість за відповідний звітний (податковий) період.
Додаток
до Порядку
ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 листопада 2016 р. № 851
Київ
Про затвердження Порядку звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"
Відповідно до підпункту "в" пункту 46 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації", що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 851
ПОРЯДОК
звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"
1. Цей Порядок встановлює процедуру підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" (далі - проект), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 450 "Деякі питання підготовки проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації".