Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641

Кабінет Міністрів України Постанова від 16.09.2020 №848
Остання редакція від 16.09.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 16.09.2020

Номер 848

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2020 р. № 848
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029, № 67, ст. 2168, № 71, ст. 2271) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2020 р. № 848
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641
1. Пункти7 і 8 викласти в такій редакції:
"7. У разі завантаженості від 50 до 75 відсотків ліжок у закладах охорони здоров'я регіону, визначених керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов'язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, протягом п'яти днів підряд або у разі проведення в регіоні тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом п'яти днів підряд у кількості меншій, ніж 24 на 100 тис. населення щодня, на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.
8. У регіоні з показником захворюваності на COVID-19 меншим, ніж базовий, встановлюється "зелений" рівень епідемічної небезпеки.
У разі перевищення в регіоні базового рівня захворюваності на 100 тис. населення на території окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону встановлюються такі рівні епідемічної небезпеки:
Рівень епідемічної небезпекиРайони, міста обласного значення з кількістю населення менше 70 тис. осіб, обласні центри, мм. Київ і СевастопольРайони, міста обласного значення з кількістю населення 70 тис. осіб і більше
"Жовтий"від 40 до 160від 40 до 120
"Помаранчевий"більше 160більше 120
У разі коли на території окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону, чисельність населення яких становить 75 та більше відсотків всього населення регіону, встановлено "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки, "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території такого регіону в цілому.
"Червоний" рівень епідемічної небезпеки на території окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону може бути встановлений за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі наявності однієї з таких ознак:
завантаженість більше 75 відсотків ліжок у закладах охорони здоров'я регіону, визначених керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов'язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, протягом п'яти днів підряд;
перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 (випадків на 100 тис. населення за 14 днів) більше ніж у п'ять разів.
З метою визначення епідеміологічної доцільності запровадження окремих протиепідемічних обмежень, передбачених пунктом 15 цієї постанови, на засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запрошуються представники регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на території яких запроваджуються протиепідемічні обмеження "червоного"рівня епідемічної небезпеки, з правом дорадчого голосу.".
2. У пункті 11:
1) у підпункті 3 слова "концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності),"виключити;
2) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:
"4) відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більше ніж 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти.".
3. У пункті 14:
1) у підпункті 1 слово "культурних,"виключити;
2) у підпункті 5:
доповнити підпункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:
"надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров'я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;".
У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;
в абзаці восьмому слово "обов'язковому" виключити;
3) підпункт 10 виключити;
4) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої максимальної кількості відвідувачів.
Організатор заходу, власник закладу, який приймає відвідувачів, зобов'язаний контролювати їх кількість та обмежити доступ у разі перевищення допустимої кількості відвідувачів.".
4. Абзац перший пункту 15 після слів "епідемічної небезпеки," доповнитисловами "застосовуються за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначені цим пунктом обмеження (одне, декілька або усі), згідно з якими".
5. У пункті 19 слова "Дій вдома"замінити словом "Вдома".
6. В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 20слово "Дія"замінити словом "Вдома".
7. Пункт 21 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Адміністрацією Державної прикордонної служби - про серію та номер паспортного документа та дату перетину особою державного кордону України;".
У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим.
8. У підпункті 1 пункту 37:
1) абзац перший після слів "самоізоляції або обсервації,"доповнити словами "та медичних працівників";
2) абзац третій після слів "про стан здоров'я"доповнити словами "та інших персональних даних у визначеному порядку інформаційної взаємодії між зазначеними суб'єктами з метою протидії поширенню COVID-19";
3) абзац шостий після слів "Національній гвардії"доповнити словами ", Міністерству внутрішніх справ";
4) абзац сьомий викласти в такій редакції:
"Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній митній службі, Державній міграційній службі, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству цифрової трансформації, державній установі "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" - щодо відомостей про дати перетину державного кордону України особою, серії та номера паспортного документа для виїзду за кордон, зареєстрованого місця проживання, місця фактичного проживання особи, інформації про засоби зв'язку (номер телефону), обмін цими відомостями між собою та, зокрема, внесення таких відомостей до системи.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2020 р. № 848
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029, № 67, ст. 2168, № 71, ст. 2271) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2020 р. № 848
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641
1. Пункти7 і 8 викласти в такій редакції:
"7. У разі завантаженості від 50 до 75 відсотків ліжок у закладах охорони здоров'я регіону, визначених керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов'язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, протягом п'яти днів підряд або у разі проведення в регіоні тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом п'яти днів підряд у кількості меншій, ніж 24 на 100 тис. населення щодня, на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.
8. У регіоні з показником захворюваності на COVID-19 меншим, ніж базовий, встановлюється "зелений" рівень епідемічної небезпеки.
У разі перевищення в регіоні базового рівня захворюваності на 100 тис. населення на території окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону встановлюються такі рівні епідемічної небезпеки:

30 днiв передплати безкоштовно!