• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 04.02.2015 № 82
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 04.02.2015
 • Номер: 82
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 04.02.2015
 • Номер: 82
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 лютого 2015 р. № 82
Київ
Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 569 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 87, ст. 2482), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2015 р. № 82
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість ( 569-2014-п )
1. Пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
"Система електронного адміністрування податку запроваджується поетапно:
на перехідний період (до 1 липня 2015 р. або іншої дати, визначеної окремим рішенням Верховної Ради України про скорочення такого періоду) - у тестовому режимі;
із зазначеної дати - на постійній основі.".
2. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
"Протягом перехідного періоду, зазначеного у пункті 1 цього Порядку, реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, що наведена у цьому пункті.".
3. Доповнити Порядок пунктами 9-1, 9-2 і 21-1 такого змісту:
"9-1. Сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, визначена відповідно до пункту 9 цього Порядку, за рішенням платника податку може бути збільшена на суму непогашених залишків сум податку, заявлених ним до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 р., задекларованих до бюджетного відшкодування за такі періоди в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, від’ємного значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 Податкового кодексу України , та залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларованих платником податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року.
Таке рішення платник податку відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації за звітний (податковий) період після 1 лютого 2015 р., в якому воно прийняте.
ДФС після проведення камеральної перевірки зазначеної податкової декларації автоматично збільшує суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, на відповідну суму та на запит платника податку інформує його про суму збільшення шляхом надсилання електронного повідомлення.
Сума такого збільшення відображається платником податку у складі податкового кредиту податкової декларації за звітний (податковий) період, в якому воно здійснене.
9-2. Після закінчення перехідного періоду, зазначеного у пункті 1 цього Порядку:
1) ДФС автоматично збільшує розмір суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, визначеної відповідно до пункту 9 цього Порядку, на суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/ чотири квартали, та на запит платника податку інформує його про суму збільшення шляхом надсилання електронного повідомлення.
Сума такого збільшення щокварталу підлягає автоматичному перерахунку ДФС шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком з урахуванням середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/чотири квартали, станом на дату перерахунку.
На запит платника податку ДФС інформує його про результати такого перерахунку шляхом надсилання електронного повідомлення;
2) сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, визначена відповідно до пункту 9 цього Порядку, автоматично збільшується на суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку.
На суму такого збільшення:
зменшується сума, задекларована до сплати до бюджету в звітному (податковому) періоді, або збільшується сума від’ємного значення, задекларована в звітному (податковому) періоді;
помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання з податку вважаються погашеними.";
"21-1. Якщо на дату подання податкової декларації з податку сума коштів на рахунку платника податку у системі електронного адміністрування податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок платника податку, реквізити якого зазначаються в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов’язань з податку, або до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку.
Сума податку, визначена відповідно до пункту 9 цього Порядку, зменшується на суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню до бюджету або на поточний рахунок платника на дату її подання, шляхом зменшення загальної суми поповнення рахунка в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунка платника.
Для відповідного перерахування коштів ДФС надсилає Казначейству реєстр, в якому зазначаються найменування платника податку, податковий номер та індивідуальний податковий номер, сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету або на поточний рахунок платника податку, та реквізити такого рахунка (у разі подання платником податку заяви про повернення коштів на його поточний рахунок).
Казначейство на підставі зазначеного реєстру протягом п’яти робочих днів після закінчення граничного строку, встановленого Податковим кодексом України для самостійної сплати платником податку сум податкових зобов’язань, здійснює відповідне перерахування.".
4. У тексті Порядку слово "січень" у всіх відмінках замінити словом "лютий" у відповідному відмінку.