Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 02.07.1999 №812-XIV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.07.1999

Номер 812-XIV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 34, ст.285 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтями 185-10 і 222-1 такого змісту:
"Стаття 185-10. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Прикордонних військ України або члена громадського формування з охорони державного кордону України
Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Прикордонних військ України під час виконання ним службових обов'язків, пов'язаних з охороною державного кордону, або члена громадського формування з охорони державного кордону, який бере участь в охороні державного кордону України, -
тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб";
"Стаття 222-1. Прикордонні війська України
Прикордонні війська України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України (стаття 202).
Від імені Прикордонних військ України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
командири військових частин, які охороняють державний кордон України, та їх заступники;
командири військових підрозділів, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України, та їх заступники".
2. Статтю 202 викласти у такій редакції:
"Стаття 202. Порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України
Порушення прикордонного режиму або режиму у пунктах пропуску через державний кордон України -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
3. У назві та абзаці першому статті 203 слова "іноземними громадянами" замінити словом "іноземцями", а абревіатуру "СРСР" замінити словом "Україна" у відповідних відмінках.
4. У статті 221 цифри "184-2 - 185-9" замінити цифрами "184-2 - 185-10".
5. У статті 222:
у частині першій:
слова "правил прикордонного режиму" виключити;
абревіатуру "СРСР" замінити словом "Україна" у відповідних відмінках;
слова "іноземних громадян" замінити словом "іноземців";
цифри "197 - 206" замінити цифрами "197 - 201, 203 - 206";
у пункті 1 частини другої:
цифри "202" виключити;
цифри "197 - 202" замінити цифрами "197 - 201".
6. У статті 255:
у пункті 1 частини першої:
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"Прикордонних військ України (стаття 185-10)";
у абзаці другому цифри "184-2 - 188" замінити цифрами і словом "184-2 - 185-9, статті 186 - 188".
7. У пункті 2 частини другої статті 262 та частині другій статті 263 абревіатуру "СРСР" замінити словом "Україна" у відповідних відмінках.
8. У частині першій статті 294 цифри "184 - 185-9" замінити цифрами "184 - 185-10".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 липня 1999 року
N 812-XIV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтями 185-10 і 222-1 такого змісту:
"Стаття 185-10. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Прикордонних військ України або члена громадського формування з охорони державного кордону України
Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Прикордонних військ України під час виконання ним службових обов'язків, пов'язаних з охороною державного кордону, або члена громадського формування з охорони державного кордону, який бере участь в охороні державного кордону України, -
тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб";
"Стаття 222-1. Прикордонні війська України
Прикордонні війська України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України (стаття 202).
Від імені Прикордонних військ України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
командири військових частин, які охороняють державний кордон України, та їх заступники;
командири військових підрозділів, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України, та їх заступники".
2. Статтю 202 викласти у такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!