Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

Президент України Указ від 27.02.2021 №81/2021
Реквізити

Видавник: Президент України

Тип Указ

Дата 27.02.2021

Номер 81/2021

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
Відповідно до статті 107 Конституції України
постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
27 лютого 2021 року
№ 81/2021
Введено в дію
Указом Президента України
від 27 лютого 2021 року № 81/2021
РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 26 лютого 2021 року
Про застосування персональних спеціальних економічнихта інших обмежувальних заходів (санкцій)
Відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції" Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб згідно з додатком.
3. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення.
4. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ
Додаток
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 26 лютого 2021 року
"Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)"
ФІЗИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
№ з/пПрізвище, ім'я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції"
)
Строк застосування
1.Березовський Денис Валентинович,
15.07.1974 року народження, контр-адмірал
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
5) запобігання виведенню капіталів за межі України;
6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
8) позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення;
9) анулювання або зупинення ліцензій та інших
дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії
спеціальних дозволів на користування надрами;
10) повна заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів;
11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або
діють в їх інтересах;
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом (позбавлення військових
звань, спеціальних звань, класних чинів)
Безстроково
2.Шапортов Станіслав Володимирович,
16.02.1967 року народження, генерал-майор
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
5) запобігання виведенню капіталів за межі України;
6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
8) позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення;
9) анулювання або зупинення ліцензій та інших
дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії
спеціальних дозволів на користування надрами;
10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх
вод, портів;
11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або
діють в їх інтересах;
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом (позбавлення військових
звань, спеціальних звань, класних чинів)
Безстроково
3.Няньчур Сергій Миколайович,
18.01.1970 року народження, генерал-майор юстиції
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
5) запобігання виведенню капіталів за межі України;
6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
8) позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення;
9) анулювання або зупинення ліцензій та інших
дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії
спеціальних дозволів на користування надрами;
10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх
вод, портів;
11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або
діють в їх інтересах;
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом (позбавлення військових
звань, спеціальних звань, класних чинів)
Безстроково
4.Котовський Юрій Олексійович,
09.08.1964 року народження, генерал-майор
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
5) запобігання виведенню капіталів за межі України;
6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
8) позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення;
9) анулювання або зупинення ліцензій та інших
дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії
спеціальних дозволів на користування надрами;
10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх
вод, портів;
11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або
діють в їх інтересах;
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом (позбавлення військових
звань, спеціальних звань, класних чинів)
Безстроково
5.Якименко Олександр Григорович,
22.12.1964 року народження, генерал-майор
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
5) запобігання виведенню капіталів за межі України;
6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
8) позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення;
9) анулювання або зупинення ліцензій та інших
дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії
спеціальних дозволів на користування надрами;
10) повна заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів;
11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або
діють в їх інтересах;
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом (позбавлення військових
звань, спеціальних звань, класних чинів)
Безстроково
6.Тоцький Володимир Володимирович,
19.10.1954 року народження, генерал-майор
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
5) запобігання виведенню капіталів за межі України;
6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
8) позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення;
9) анулювання або зупинення ліцензій та інших
дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії
спеціальних дозволів на користування надрами;
10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх
вод, портів;
11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або
діють в їх інтересах;
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом (позбавлення військових
звань, спеціальних звань, класних чинів)
Безстроково
7.Ганжа Сергій Валентинович,
13.07.1959 року народження, генерал-майор
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
5) запобігання виведенню капіталів за межі України;
6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
8) позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення;
9) анулювання або зупинення ліцензій та інших
дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії
спеціальних дозволів на користування надрами;
10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх
вод, портів;
11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або
діють в їх інтересах;
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом (позбавлення військових
звань, спеціальних звань, класних чинів)
Безстроково
8.Єлісєєв Сергій Станіславович,
24.10.1961 року народження, віце-адмірал
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
5) запобігання виведенню капіталів за межі України;
6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
8) позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення;
9) анулювання або зупинення ліцензій та інших
дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії
спеціальних дозволів на користування надрами;
10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх
вод, портів;
11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або
діють в їх інтересах;
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом (позбавлення військових
звань, спеціальних звань, класних чинів)
Безстроково
9.Шакуро Дмитро Олександрович,
21.04.1973 року народження, контр-адмірал
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
5) запобігання виведенню капіталів за межі України;
6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
8) позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення;
9) анулювання або зупинення ліцензій та інших
дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії
спеціальних дозволів на користування надрами;
10) повна заборона заходження іноземних
невійськових суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів;
11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або
діють в їх інтересах;
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом (позбавлення військових
звань, спеціальних звань, класних чинів)
Безстроково
10.Захарченко Віталій Юрійович,
20.01.1963 року народження, генерал внутрішньої служби України
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
5) запобігання виведенню капіталів за межі України;
6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
8) позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення;
9) анулювання або зупинення ліцензій та інших
дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії
спеціальних дозволів на користування надрами;
10) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх
вод, портів;
11) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або
діють в їх інтересах;
12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом (позбавлення військових
звань, спеціальних звань, класних чинів)
Безстроково
Джерело інформації: http://www.president.gov.ua
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
Відповідно до статті 107 Конституції України
постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
27 лютого 2021 року
№ 81/2021
Введено в дію
Указом Президента України
від 27 лютого 2021 року № 81/2021
РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 26 лютого 2021 року
Про застосування персональних спеціальних економічнихта інших обмежувальних заходів (санкцій)
Відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції" Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб згідно з додатком.
3. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення.

30 днiв передплати безкоштовно!