Про затвердження Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю. Порядок від 23.10.2013 №805

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 23.10.2013 №805
Остання редакція від 12.04.2018. Внесення змін (постанова від 06.12.2017 N 1109 /1109-2017-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 23.10.2013

Номер 805

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 жовтня 2013 р. № 805
Київ
Про затвердження Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 06.12.2017 )
Відповідно до пункту 77.5 статті 77 Податкового кодексу України та частини четвертої статті 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1234 "Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 19).
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2013 р. № 805
ПОРЯДОК
координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю
1. Цей Порядок визначає механізм координації одночасного проведення документальних планових перевірок контролюючими органами та планових виїзних ревізій органами державного фінансового контролю (далі - перевірки).
2. Планування перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, які проводяться для забезпечення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, платежів, здійснюється щороку контролюючими органами та щокварталу органами державного фінансового контролю.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 06.12.2017 )
3. У разі коли контролюючими органами та органами державного фінансового контролю планується проведення у звітному періоді перевірок одного і того самого суб’єкта господарювання, такі перевірки проводяться зазначеними органами одночасно.
Проведення органами державного фінансового контролю перевірок, запланованих на I квартал наступного року, погоджується до 20 грудня поточного року з відповідними контролюючими органами.
( Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1109 від 06.12.2017 )
Планування органами державного фінансового контролю перевірок на II, III i IV квартали поточного року здійснюється з урахуванням плану-графіка документальних планових перевірок на поточний рік, оприлюдненого на офіційному веб-сайті ДФС.
( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1109 від 06.12.2017 )
Про проведення перевірок, запланованих на II, III i IV квартали поточного року, органи державного фінансового контролю інформують відповідні контролюючі органи до 20 числа останнього місяця попереднього кварталу.
( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1109 від 06.12.2017 )
4. Зміни, що вносяться контролюючими органами до планів перевірок, проведення яких передбачається одночасно з перевірками органами державного фінансового контролю, погоджуються з відповідними органами державного фінансового контролю.
5. Якщо передбачається одночасне проведення у звітному періоді перевірки одного і того самого суб’єкта господарювання, контролюючий орган інформує не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення документальної планової перевірки суб’єкта господарювання та орган державного фінансового контролю про дату її початку.
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 06.12.2017 )
У разі неможливості з обґрунтованої причини проведення органом державного фінансового контролю планової виїзної ревізії одночасно з проведенням контролюючим органом документальної планової перевірки ревізія проводиться за згодою суб’єкта господарювання у погоджені з ним строки за умови, що це не перешкоджає провадженню ним господарської діяльності.
6. У разі виявлення органом державного фінансового контролю в ході проведення планової виїзної ревізії фактів, що можуть свідчити про порушення вимог податкового або іншого законодавства, контроль за додержанням яких покладено на контролюючі органи, інформація про такі факти подається відповідному контролюючому органові.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 жовтня 2013 р. № 805
Київ
Про затвердження Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю
Відповідно до пункту 77.5 статті 77 Податкового кодексу України та частини четвертої статті 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1234 "Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 19).
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2013 р. № 805
ПОРЯДОК
координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю
1. Цей Порядок визначає механізм координації одночасного проведення документальних планових перевірок контролюючими органами та планових виїзних ревізій органами державного фінансового контролю (далі - перевірки).
2. Планування перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, які проводяться для забезпечення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, платежів, здійснюється щороку контролюючими органами та щокварталу органами державного фінансового контролю.