• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період

Верховна Рада України  | Закон від 12.11.2015 № 801-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 12.11.2015
 • Номер: 801-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 12.11.2015
 • Номер: 801-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 52, ст.485)
Верховна Рада України
постановляє:
I. У частинах третій та четвертій статті 119 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) слова "в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності" замінити словами "фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, в яких вони працювали на час призову".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
12 листопада 2015 року
№ 801-VIII