• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про схвалення розробленого Державним комітетом телебачення і радіомовлення плану імплементації деяких актів законодавства ЄС

Кабінет Міністрів України  | Розпорядження, Перелік від 04.02.2015 № 79-р | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження, Перелік
 • Дата: 04.02.2015
 • Номер: 79-р
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження, Перелік
 • Дата: 04.02.2015
 • Номер: 79-р
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 лютого 2015 р. № 79-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017 )
Про схвалення розробленого Державним комітетом телебачення і радіомовлення плану імплементації деяких актів законодавства ЄС
Схвалити розроблений Державним комітетом телебачення і радіомовлення план імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.
Державному комітету телебачення і радіомовлення:
разом з іншими державними органами та суб'єктами, відповідальними за виконання зазначеного плану, забезпечити його виконання;
за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до плану;
подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 17
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2015 р. № 79-р
ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленим планом
1. Європейська конвенція про транскордонне телебачення від 5 травня 1989 р., ратифікована Законом України від 17 грудня 2008 р. № 687-VI.
2. Директива 2007/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2007 р., що вносить зміни до Директиви Ради 89/552/ЄЕС про координацію певних положень, встановлених законами, правилами чи адміністративними заходами у державах-членах щодо здійснення діяльності з телевізійного мовлення (Офіційний вісник ЄС, L 332, 18 грудня 2007 р., с. 27-45).