• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до пункту 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 09.11.2016 № 788
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 09.11.2016
 • Номер: 788
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 09.11.2016
 • Номер: 788
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 листопада 2016 р. № 788
Київ
Про внесення змін до пункту 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до пункту 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 569 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 87, ст. 2482; 2015 р., № 19, ст. 518, № 96, ст. 3283; 2016 р., № 4, ст. 244), зміни, що додаються.
2. Міністерству фінансів, Державній фіскальній службі, Державній казначейській службі привести у місячний строк власні акти у відповідність із цією постановою.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. № 788
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість ( 569-2014-п )
Абзаци сьомий - десятий замінити абзацами такого змісту:
"Інформація про проведення таких розрахунків з податку подається Казначейством до ДФС у розрізі платників податку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати проведення таких розрахунків відповідно до порядку взаємодії органів ДФС та органів Казначейства в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями.
На підставі отриманої від Казначейства інформації ДФС зменшує суми залишку узгоджених податкових зобов'язань з податку платника, не сплачених до бюджету, cтрок сплати яких настав, що виникли на підставі податкових декларацій з податку (поданих контролюючому органу починаючи з податкової звітності за липень 2015 р. - для платників податку, що застосовують місячний звітний період, за III квартал 2015 р. - для платників податку, що застосовують квартальний звітний період), які обліковуються в ДФС. ДФС не пізніше ніж через десять робочих днів з дати отримання такої інформації від Казначейства збільшує суму поповнення електронного рахунка платника податку на суму зменшення зазначеного залишку, формує та надсилає Казначейству коригуючі реєстри на суму наявного залишку узгоджених податкових зобов'язань, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі. При цьому зазначені коригуючі реєстри формуються ДФС в межах суми такого збільшення у міру виникнення зазначеного залишку в розрізі окремих документів, за якими обліковується такий залишок.
У день отримання коригуючих реєстрів Казначейство на підставі таких реєстрів зменшує суму наявного залишку узгоджених податкових зобов'язань, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі, про що повідомляє ДФС;".
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами десятим - двадцять п'ятим.