• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 05.07.2024 № 784
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 05.07.2024
 • Номер: 784
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 05.07.2024
 • Номер: 784
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 05 липня 2024 р. № 784
Київ
Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку надання фінансової державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р. № 673 (Офіційний вісник України, 2024 р., № 58, ст. 3424), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 р. № 766, зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2024 р. № 784
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання фінансової державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії
1. У пункті 6:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
"Компенсація відсотків надається одній фізичній особі за одним кредитним договором на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання у власному приватному домогосподарстві з об’єктом нерухомості (крім земельних ділянок), загальна площа якого не може перевищувати 250 кв. метрів, та одним особовим рахунком побутового споживача електричної енергії за таким об’єктом нерухомості.";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Приватним домогосподарством вважається земельна ділянка разом з розташованими на ній за однією адресою житловим будинком або котеджем (та у разі наявності господарськими (присадибними) будівлями, наземними та/або підземними комунікаціями), що належить індивідуальному побутовому споживачу на праві власності. Членами приватного домогосподарства є його власник та співвласники.".
2. У пункті 7:
1) в абзаці другому слова "оголошуються банками" замінити словами "оголошуються банками України на строк три місяці";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Перегляд процентної ставки за кредитами, наданими фізичній особі, здійснюється уповноваженими банками кожного календарного кварталу.".
3. Пункт 9 після слів "Фондом щомісяця" доповнити словами "з дати отримання кредиту".
4. У пункті 10 слово "п’яти" замінити словом "десяти".
5. Абзац четвертий пункту 11 виключити.
6. Пункт 17 викласти в такій редакції:
"17. З дати отримання кредиту фізична особа протягом 90 календарних днів подає уповноваженому банку копії документів, що підтверджують придбання та введення в експлуатацію гібридної системи електропостачання (копії рахунка-фактури, акта виконаних робіт або аналогічних документів), а також надсилає уповноваженому банку засобами електронного зв’язку фотографію встановленої гібридної системи електропостачання з відміткою геолокації.".
7. Доповнити Порядок пунктом 17-1 такого змісту:
"17-1 . Для забезпечення моніторингу цільового використання придбаної та встановленої гібридної системи електропостачання фізична особа один раз на півроку надсилає до уповноваженого банку фотографію встановленої гібридної системи електропостачання з відміткою геолокації та дані про обсяги споживання електричної енергії за особовим рахунком.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua