Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. № 1569 та визнання таким, що втратив чинність, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 636

Кабінет Міністрів України Постанова від 21.08.2019 №782
Остання редакція від 21.08.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 21.08.2019

Номер 782

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 серпня 2019 р. № 782
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. № 1569 та визнання таким, що втратив чинність, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 636
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. № 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2004; 2008 р., № 53, ст. 1768) зміни, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 636 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 53, ст. 1768).
3. Ця постанова набирає чинності через 90 днів з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 782
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. № 1569
1. Назву і пункт 1 постанови після слів "пунктах пропуску" доповнити словами "(пунктах контролю)".
2. Порядок справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. № 1569
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 782)
ПОРЯДОК
справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон
1. Цим Порядком визначається процедура справляння єдиного збору відповідно до Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".
2. Єдиний збір справляється одноразово органом доходів і зборів, який здійснює митні формальності у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон, під час ввезення транспортного засобу (контейнера) на митну територію України (зокрема з метою транзиту).
3. Єдиний збір сплачується власником транспортного засобу (контейнера) чи вантажу, або перевізником вантажу, або іншою особою, уповноваженою власником чи перевізником.
4. Єдиний збір справляється за єдиним платіжним документом — уніфікованою митною квитанцією, форма, порядок заповнення та використання якої встановлюються Мінфіном.
Єдиний платіжний документ складається у паперовій формі або у формі електронного документа.
5. За однією уніфікованою митною квитанцією може нараховуватися та справлятися єдиний збір з одного або декількох автомобільних транспортних засобів, залізничних вагонів, контейнерів, що перетинають державний кордон та зазначені у відповідному документі, який згідно із статтею 335 Митного кодексу України подається органу доходів і зборів у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон для здійснення митних формальностей (міжнародна товаротранспортна накладна, перелік коносаментів, передатна відомість на залізничний рухомий склад тощо).
6. Єдиний збір розраховується посадовою особою органу доходів і зборів за ставками, визначеними у статті 5 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".
Розрахунок єдиного збору, який справляється за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, а також за проведення заходів офіційного контролю (зокрема у формі попереднього документального контролю), здійснюється згідно з додатком до цього Порядку.
Суми єдиного збору за проїзд автомобільними дорогами, за проїзд з перевищенням встановлених показників та за проведення заходів офіційного контролю (зокрема у формі попереднього документального контролю) наводяться окремо у відповідних графах єдиного платіжного документа.
7. Сплата єдиного збору здійснюється у готівковій чи безготівковій формі в установленому порядку, зокрема із застосуванням авансових платежів (передоплати).
Додаток
до Порядку
РОЗРАХУНОК
єдиного збору
Єдиний збір, що справляється за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, нараховується за такою формулою:
ЄЗпр = Рпр х Вз,
де Рпр — розмір плати за проїзд одиниці транспортного засобу (автобус, вантажний автомобіль з причепом/без причепа чи тягач з напівпричепом/ без напівпричепа) автомобільними дорогами України за 1 кілометр проїзду відповідно до ставок, визначених у пунктах 1 і 2 статті 5 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України" (далі — Закон), та з урахуванням міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
Вз — загальна відстань проїзду автомобільними дорогами України під час прохідного транзиту територією України від пункту ввезення (пропуску) транспортного засобу на митну територію України до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України або під час внутрішнього транзиту (ввезення на територію України) від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до місця призначення на території України та у зворотному напрямку, кілометрів.
Єдиний збір, що справляється за проїзд транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, нараховується за такою формулою:
ЄЗпер = Pзм х В + Рнв х В + Рг х В,
де Pзм — розмір плати за проїзд автомобільними дорогами України одиниці транспортного засобу з перевищенням встановлених розмірів загальної маси за 1 кілометр проїзду відповідно до ставок, визначених у пункті 3 статті 5 Закону;
Рнв — розмір плати за проїзд автомобільними дорогами України одиниці транспортного засобу з перевищенням розмірів осьових навантажень, установлених для доріг загального користування за 1 кілометр проїзду відповідно до ставок, визначених у пункті 4 статті 5 Закону.
Розмір плати розраховується шляхом додавання сум, обрахованих для кожної осі (одиночної та/або здвоєних та/або строєних). При цьому осі вважаються здвоєними або строєними, якщо відстань між зближеними (суміжними) осями не перевищує 2,5 метра;
Рг — розмір плати за проїзд автомобільними дорогами України одиниці транспортного засобу з перевищенням встановлених параметрів ширини, висоти, довжини за 1 кілометр проїзду відповідно до ставок, визначених у пункті 5 статті 5 Закону.
Розмір плати розраховується шляхом додавання сум, обрахованих для кожного параметра (ширини, висоти, довжини);
В — відстань проїзду автомобільними дорогами України з перевищенням встановлених показників під час прохідного транзиту територією України від пункту ввезення (пропуску) транспортного засобу на митну територію України до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України або під час внутрішнього транзиту (ввезення на територію України) від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до місця призначення на території України, кілометрів.
Єдиний збір за проведення заходів офіційного контролю (зокрема у формі попереднього документального контролю) справляється, якщо товари, що переміщуються через митний кордон України, підлягають хоча б одному із заходів офіційного контролю (зокрема у формі попереднього документального контролю), за ставкою, визначеною у статті 5 Закону для відповідного транспортного засобу з вантажем.
Єдиний збір за проведення заходів офіційного контролю (зокрема у формі попереднього документального контролю) щодо контейнерів, які перевозяться автомобільним транспортом, справляється за ставкою, установленою для відповідного автотранспортного засобу. При цьому одиницею транспортного засобу вважається автомобільний транспортний засіб (з причепом/напівпричепом або без причепа/напівпричепа) та переміщувані ним контейнери (незалежно від їх кількості).
Єдиний збір за проведення заходів офіційного контролю (зокрема у формі попереднього документального контролю) щодо контейнерів, які перевозяться залізничним транспортом (зокрема контейнерів, що розміщені на автомобілі, який перевозиться залізничним транспортом), справляється з кожної одиниці контейнера, який містить товари, що підлягають заходам офіційного контролю.
У разі перевищення вагових та (або) габаритних параметрів порівняно з параметрами, визначеними у пункті 22.5 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852), не більш як на 2 відсотки, нарахування єдиного збору за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів не здійснюється.
Для визначення відстані проїзду автомобільними дорогами України використовується загальнодоступне програмне забезпечення, розміщене в Інтернеті.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 серпня 2019 р. № 782
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. № 1569 та визнання таким, що втратив чинність, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 636
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. № 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2004; 2008 р., № 53, ст. 1768) зміни, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 636 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 53, ст. 1768).
3. Ця постанова набирає чинності через 90 днів з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 782
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. № 1569
1. Назву і пункт 1 постанови після слів "пунктах пропуску" доповнити словами "(пунктах контролю)".
2. Порядок справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. № 1569
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 782)
ПОРЯДОК
справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон

30 днiв передплати безкоштовно!