Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні. Закон від 10.11.2015 №770-VIII

Верховна Рада України Закон від 10.11.2015 №770-VIII
Остання редакція від 10.11.2015. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 10.11.2015

Номер 770-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 49-50, ст.464)
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
1) текст статті 96-1 викласти в такій редакції:
"1. Спеціальна конфіскація - примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей, у тому числі коштів, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим Кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-2 цього Кодексу";
2) у статті 96-2:
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Гроші, цінності, у тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин, передбачений цим Кодексом, третій особі, яка отримала чи придбала у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно, одержане злочинним шляхом, у випадках, передбачених частиною першою статті 96-1 цього Кодексу, безоплатно або в обмін, на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знала чи повинна була знати, що мета такої передачі - уникнення конфіскації або спеціальної конфіскації, підлягають спеціальній конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача";
доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Спеціальна конфіскація не застосовується у разі вчинення особою злочину з необережності";
3) у статті 201:
в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією предметів контрабанди" виключити;
в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією предметів контрабанди та" виключити;
4) в абзаці другому частин першої - третьої статті 209 слова "з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та" виключити;
5) у статті 301:
в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження" виключити;
в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування" виключити;
в абзаці другому частин третьої - п'ятої слова "та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування" виключити;
6) у статті 305:
в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди" виключити;
в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та" виключити;
в абзаці другому частини третьої слова "із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та" виключити;
7) в абзаці другому частин першої та другої статті 306 слова "з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та" виключити;
8) в абзаці другому частин першої - четвертої статті 354 слова "із спеціальною конфіскацією" виключити;
9) в абзаці другому частин першої та другої статті 361 слова "та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи" виключити;
10) в абзаці другому частин першої та другої статті 361-1 слова "з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи" виключити;
11) в абзаці другому частин першої та другої статті 361-2 слова "з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи" виключити;
12) у статті 362:
в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи" виключити;
в абзаці другому частини другої слова "та з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, які є власністю винної особи" виключити;
в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи" виключити;
13) в абзаці другому частини другої статті 363-1 слова "та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, які є власністю винної особи" виключити;
14) в абзаці другому частин першої та другої статей 364, 364-1, абзаці другому частин першої - третьої статті 365-2, абзаці другому частин першої - четвертої статті 368 слова "та зі спеціальною конфіскацією" виключити;
15) в абзаці другому частин першої - третьої статті 368-2 слова "зі спеціальною конфіскацією та" виключити;
16) в абзаці другому частин першої - четвертої статті 368-3 слова "із спеціальною конфіскацією" та "та зі спеціальною конфіскацією" виключити;
17) в абзаці другому частин першої - четвертої статей 368-4, 369 слова "із спеціальною конфіскацією" та "та із спеціальною конфіскацією" виключити;
18) у статті 369-2:
в абзаці другому частин першої та другої слова "із спеціальною конфіскацією" виключити;
в абзаці другому частини третьої слова "та із спеціальною конфіскацією" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
10 листопада 2015 року
№ 770-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
1) текст статті 96-1 викласти в такій редакції:
"1. Спеціальна конфіскація - примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей, у тому числі коштів, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим Кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-2 цього Кодексу";
2) у статті 96-2:
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Гроші, цінності, у тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин, передбачений цим Кодексом, третій особі, яка отримала чи придбала у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно, одержане злочинним шляхом, у випадках, передбачених частиною першою статті 96-1 цього Кодексу, безоплатно або в обмін, на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знала чи повинна була знати, що мета такої передачі - уникнення конфіскації або спеціальної конфіскації, підлягають спеціальній конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача";
доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Спеціальна конфіскація не застосовується у разі вчинення особою злочину з необережності";
3) у статті 201:
в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією предметів контрабанди" виключити;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!