Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2017 році. Постанова від 08.02.2017 №77

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 08.02.2017 №77
Остання редакція від 26.02.2020. Внесення змін (постанова від 19.02.2020 N 109 /109-2020-п/)
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 лютого 2017 р. № 77
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 50 від 07.02.2018 , № 109 від 19.02.2020 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 130 від 01.03.2017 № 50 від 07.02.2018 № 123 від 30.01.2019 № 954 від 15.11.2019 № 109 від 19.02.2020 )
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників, що додається.
( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 50 від 07.02.2018 , № 109 від 19.02.2020 )
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 77
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 50 від 07.02.2018 , № 109 від 19.02.2020 )
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінекономіки за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" (далі - бюджетні кошти).
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 954 від 15.11.2019 )
Ціллю використання бюджетних коштів є збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки.
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 954 від 15.11.2019 )
3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції;
фінансову підтримку розвитку фермерських господарств;
часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів;
фінансову підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства;
надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб — членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 109 від 19.02.2020 )
3-1. Розподіл коштів за напрямами затверджується Мінекономіки.
( Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 50 від 07.02.2018 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 109 від 19.02.2020 )
4. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.
6. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 109 від 19.02.2020 )
7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 лютого 2017 р. № 77
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 77
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінекономіки за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" (далі - бюджетні кошти).
Ціллю використання бюджетних коштів є збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки.
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції;
фінансову підтримку розвитку фермерських господарств;
часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів;
фінансову підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства;

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +