• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 і від 20 березня 2022 р. № 332

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 01.07.2022 № 755
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 01.07.2022
 • Номер: 755
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 01.07.2022
 • Номер: 755
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 липня 2022 р. № 755
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 і від 20 березня 2022 р. № 332
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669; 2022 р., № 25, ст. 1351) і від 20 березня 2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2022 р. № 755
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 та від 20 березня 2022 р. № 332
1. У Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509:
1) пункт 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, під час подання заяви про взяття на облік у період дії воєнного стану заявник пред’являє відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або єДокумент, або довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України, видану центром надання адміністративних послуг, державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремленим підрозділом, територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, за формою згідно з додатком 3, для осіб, яких ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.".
У зв’язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;
2) доповнити Порядок додатком 3 такого змісту:
"Додаток 3
до Порядку
ДОВІДКА
про подання документів для оформлення паспорта громадянина України ".
2. Додаток 1 до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332, викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до Порядку надання допомоги на проживання
внутрішньо переміщеним особам
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2022 р. № 755)
ЗАЯВА
інформаційної системи ДМС."