Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями

Кабінет Міністрів України Постанова від 21.06.2022 №704
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 21.06.2022

Номер 704

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 червня 2022 р. № 704
Київ
Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 902 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 88, ст. 2922), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2022 р. № 704
ЗМІНИ,
що вносяться до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями
1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"провадження освітньої діяльності за спеціальностями, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.".
2. У додатку 1 до критеріїв пункт 1 у графі "Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" доповнити абзацом такого змісту:
"провадження освітньої діяльності за спеціальностями, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання".
3. У додатку 2 до критеріїв:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Дотримання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності
наявність порушення вимог ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності, виявленого протягом останніх трьох років, що передують
плановому
20
наявність порушення вимог ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності, виявленого в період від трьох до п’яти останніх років,
що передують плановому
13
відсутність порушень вимог ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності
0";
2) у пункті 3 цифри "20" замінити цифрами "10";
3) абзац третій пункту 4 у графі "Показники критеріїв*" викласти в такій редакції:
"повна загальна середня освіта, дошкільна освіта та позашкільна освіта";
4) доповнити додаток пунктом 41 такого змісту:
"4-1. Провадження освітньої діяльності за спеціальностями, що
передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для
яких запроваджено додаткове регулювання
вища освіта10
фахова передвища освіта5";
5) пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Навчання (виховання) в закладі освіти іноземців та осіб без
громадянства
вища освіта та фахова передвища освіта10
післядипломна освіта та професійна (професійно-технічна)
освіта
5
повна загальна середня освіта, дошкільна освіта та позашкільна
освіта
0".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 червня 2022 р. № 704
Київ
Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 902 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 88, ст. 2922), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2022 р. № 704
ЗМІНИ,
що вносяться до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями
1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"провадження освітньої діяльності за спеціальностями, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.".
2. У додатку 1 до критеріїв пункт 1 у графі "Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" доповнити абзацом такого змісту:
"провадження освітньої діяльності за спеціальностями, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання".
3. У додатку 2 до критеріїв:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!