Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення інвалідів автомобілями. Закон від 15.09.2015 №688-VIII

Верховна Рада України Закон від 15.09.2015 №688-VIII
Остання редакція від 15.09.2015. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 15.09.2015

Номер 688-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення інвалідів автомобілями
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 46, ст.418)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 37, ст. 453; 2010 р., № 8, ст. 62, № 31, ст. 418, № 46, ст. 535):
1) частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 38. Інвалідам і дітям-інвалідам надаються безоплатно або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабілітації послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для письмового спілкування тощо), вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо), а також автомобілі, крісла колісні з електроприводом - за наявності відповідного медичного висновку";
2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Інваліду, законному представнику недієздатного інваліда чи дитини-інваліда автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно частинами третьою - дев'ятою.
2. Статтю 11-1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2010 р., № 8, ст. 62; 2015 р., № 30, ст. 272) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через органи соціального захисту населення і користувався більше 10 років, за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, може бути безкоштовно переданий у власність інваліду, законному представнику недієздатного інваліда чи дитини-інваліда за їх бажанням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
15 вересня 2015 року
№ 688-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення інвалідів автомобілями
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 37, ст. 453; 2010 р., № 8, ст. 62, № 31, ст. 418, № 46, ст. 535):
1) частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 38. Інвалідам і дітям-інвалідам надаються безоплатно або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабілітації послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для письмового спілкування тощо), вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо), а також автомобілі, крісла колісні з електроприводом - за наявності відповідного медичного висновку";
2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Інваліду, законному представнику недієздатного інваліда чи дитини-інваліда автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно частинами третьою - дев'ятою.
2. Статтю 11-1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2010 р., № 8, ст. 62; 2015 р., № 30, ст. 272) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через органи соціального захисту населення і користувався більше 10 років, за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, може бути безкоштовно переданий у власність інваліду, законному представнику недієздатного інваліда чи дитини-інваліда за їх бажанням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".