Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо черговості задоволення вимог страхувальників у разі ліквідації страховика

Верховна Рада України Закон від 17.12.2008 №675-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.12.2008

Номер 675-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо черговості задоволення вимог страхувальників у разі ліквідації страховика
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.192 )( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, N 19, ст.74 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 112 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Черговість задоволення вимог кредиторів за договорами страхування визначається законом".
У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою.
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2597-VIII від 18.10.2018 )
3. Статтю 43 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2005 р., N 37, ст. 447) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"При ліквідації платоспроможного страховика вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги".
У зв'язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Установити, що задоволення вимог кредиторів до страховика, розпочате до набрання чинності цим Законом, здійснюється у черговості, що діяла на момент початку такої процедури.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
17 грудня 2008 року
N 675-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо черговості задоволення вимог страхувальників у разі ліквідації страховика
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 112 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Черговість задоволення вимог кредиторів за договорами страхування визначається законом".
У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою.
3. Статтю 43 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2005 р., N 37, ст. 447) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"При ліквідації платоспроможного страховика вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги".
У зв'язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Установити, що задоволення вимог кредиторів до страховика, розпочате до набрання чинності цим Законом, здійснюється у черговості, що діяла на момент початку такої процедури.

30 днiв передплати безкоштовно!