Про внесення змін до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

Верховна Рада України Закон від 03.04.2003 №660-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 03.04.2003

Номер 660-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 26, ст.192 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 )
Верховна Рада України
постановляє:
( Розділ I втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
2. Зупинити до 1 січня 2005 року дію статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80) в частині встановлення знижки чи надбавки до страхового тарифу.
3. Кабінету Міністрів України до 1 червня 2003 року подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 660-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
Верховна Рада України
постановляє:
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
2. Зупинити до 1 січня 2005 року дію статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80) в частині встановлення знижки чи надбавки до страхового тарифу.
3. Кабінету Міністрів України до 1 червня 2003 року подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

30 днiв передплати безкоштовно!