Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

Верховна Рада України Закон від 19.11.1997 №651/97-ВР
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 19.11.1997

Номер 651/97-ВР

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 11-12, ст.42 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 Законом N 157-IX від 03.10.2019 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про пожежну безпеку"
( Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст.21 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
а) доповнити Кодекс статтею 188-8 такого змісту:
"Стаття 188-8. Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду
Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду або створення перешкод для їх діяльності -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
б) статті 175, 223 викласти в такій редакції:
"Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду
Органи державного пожежного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду (статті 120, 175, 188-8).
Від імені органів державного пожежного нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) головні державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожежного нагляду та їх заступники - штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) головні державні інспектори з пожежного нагляду місцевих органів державного пожежного нагляду, державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожежного нагляду - штраф на громадян до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) державні інспектори з пожежного нагляду - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
в) пункт 7 частини другої статті 255 викласти в такій редакції:
"7) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань громадян (статті 120, 175, 188-8)".
( Стаття 3 розділу I втратила чинність на підставі Закону N 157-IX від 03.10.2019 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
19 листопада 1997 року
N 651/97-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про пожежну безпеку"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
а) доповнити Кодекс статтею 188-8 такого змісту:
"Стаття 188-8. Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду
Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду або створення перешкод для їх діяльності -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
б) статті 175, 223 викласти в такій редакції:
"Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду
Органи державного пожежного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду (статті 120, 175, 188-8).
Від імені органів державного пожежного нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

30 днiв передплати безкоштовно!