Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції

Верховна Рада України Закон від 17.07.2015 №649-VIII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.07.2015

Номер 649-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 37-38, ст.369)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) доповнити статтею 204-3 такого змісту:
"Стаття 204-3. Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції
1. Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції -
тягне за собою накладення штрафу на осіб, які переміщують такі товари, від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які переміщують такі товари, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів";
2) статтю 221 після цифр "204-2" доповнити цифрами "204-3";
3) у пункті 1 частини першої статті 255:
а) в абзаці "органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 92, 185-10, 191, 204-206-1)" цифри "204-206-1" замінити цифрами "204-204-2, 205-206-1";
б) абзац "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1–163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2)" викласти в такій редакції:
"органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1-163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2, 204-3)".
2. Закон України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними змінами) доповнити статтею 14-1 такого змісту:
"Стаття 14-1. Порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції
Переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції здійснюється в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України.
Особи, винні у порушенні порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, несуть відповідальність згідно із законом".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 14 днів з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом 14 днів після опублікування цього Закону:
затвердити порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 липня 2015 року
№ 649-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) доповнити статтею 204-3 такого змісту:
"Стаття 204-3. Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції
1. Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції -
тягне за собою накладення штрафу на осіб, які переміщують такі товари, від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які переміщують такі товари, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів";
2) статтю 221 після цифр "204-2" доповнити цифрами "204-3";
3) у пункті 1 частини першої статті 255:
а) в абзаці "органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 92, 185-10, 191, 204-206-1)" цифри "204-206-1" замінити цифрами "204-204-2, 205-206-1";
б) абзац "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1–163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2)" викласти в такій редакції:
"органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1-163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2, 204-3)".
2. Закон України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними змінами) доповнити статтею 14-1 такого змісту:

30 днiв передплати безкоштовно!