• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Державною податковою службою

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 23.06.2021 № 641
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 23.06.2021
 • Номер: 641
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 23.06.2021
 • Номер: 641
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 червня 2021 р. № 641
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Державною податковою службою
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно реалізації до 23 грудня 2022 р. експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Державною податковою службою (далі - експериментальний проект).
2. Затвердити Порядок проведення експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Державною податковою службою, що додається.
3. Визначити учасниками експериментального проекту Державну податкову службу та Інформаційно-довідковий департамент Державної податкової служби.
4. Міністерству фінансів:
подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати;
забезпечити оприлюднення інформації про реалізацію експериментального проекту на офіційних веб-сайтах Державної податкової служби.
Прем'єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2021 р. № 641
ПОРЯДОК
проведення експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Державною податковою службою
1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг ДПС у зв’язку з ліквідацією Інформаційно-довідкового департаменту ДПС як юридичної особи публічного права.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України та Законі України "Про електронні довірчі послуги" .
3. Припинення Інформаційно-довідковим департаментом ДПС надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, що зазначені у Довірчому списку, та набуття ДПС статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг не призводить до здійснення заходів, передбачених статтею 31 Закону України "Про електронні довірчі послуги" . Такі заходи здійснюються шляхом внесення змін до зазначеного Списку у вигляді заміни відомостей про Інформаційно-довідковий департамент ДПС (місцезнаходження, контактна інформація, найменування та семантичне позначення юридичної особи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг) відповідними відомостями про ДПС.
4. Центральний засвідчувальний орган вносить відповідні зміни до Довірчого списку в одноденний строк з дня отримання заяв Інформаційно-довідкового департаменту ДПС та ДПС про внесення змін до такого Списку та їх копій в електронній формі, документів ДПС, передбачених пунктами 2-10 частини другої статті 30 Закону України "Про електронні довірчі послуги" , а також інформації про забезпечення ДПС виконання вимог щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі, яка використовується для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у рамках комплексної системи захисту інформації, на яку виданий атестат відповідності.
5. Надання кваліфікованих електронних довірчих послуг ДПС здійснюється шляхом укладення ДПС відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України публічного договору про заміну кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг за договорами, укладеними Інформаційно-довідковим департаментом ДПС як кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (далі - публічний договір).
6. ДПС забезпечує розміщення на власних офіційних веб-сайтах та надсилання засобами електронного зв’язку користувачам електронних довірчих послуг за договорами, укладеними Інформаційно-довідковим департаментом ДПС як кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (далі - користувачі), публічного договору, інформації про заміну кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, інформації про підстави та порядок подальшого надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, а також про права користувачів.
7. Користувач має право протягом п’яти робочих днів з дня розміщення публічного договору на офіційних веб-сайтах ДПС відмовитися від укладення публічного договору шляхом подання Інформаційно-довідковому департаменту ДПС відповідної письмової заяви.
Подання користувачем заяви про відмову від укладення публічного договору призводить до припинення надання Інформаційно-довідковим департаментом ДПС відповідних кваліфікованих електронних довірчих послуг, а також вчинення дій, передбачених частиною одинадцятою статті 31 Закону України "Про електронні довірчі послуги" .
Неподання користувачем такої заяви протягом зазначеного строку відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України є вираженням його волі до укладення публічного договору шляхом мовчання.
Датою укладення публічного договору з користувачами, які не подали заяви про відмову від його укладення, є десятий робочий день з дня розміщення публічного договору на офіційних веб-сайтах ДПС.
8. ДПС забезпечує дотримання прав і законних інтересів користувачів.
9. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, що сформовані Інформаційно-довідковим департаментом ДПС та щодо яких користувачами не подано заяви про відмову від укладення публічного договору, не підлягають скасуванню з підстав припинення надання Інформаційно-довідковим департаментом ДПС кваліфікованих електронних довірчих послуг та без зміни їх статусу далі обслуговуються ДПС згідно з публічним договором.
10. Документи, на підставі яких користувачам Інформаційно-довідковим департаментом ДПС надавалися кваліфіковані електронні довірчі послуги та сформовані, блоковані, поновлені, скасовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, та усі сформовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, а також реєстри сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підлягають передачі ДПС (крім документів, які передаються в порядку, визначеному абзацом другим пункту 7 цього Порядку), що забезпечує:
безперервне отримання користувачами кваліфікованих електронних довірчих послуг на весь період чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які зберігаються у програмно-технічному комплексі;
захист персональних даних користувачів відповідно до вимог законодавства.