• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до статей 71 і 73 Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України  | Закон від 20.03.2003 № 639-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.03.2003
 • Номер: 639-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.03.2003
 • Номер: 639-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статей 71 і 73 Кодексу законів про працю України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 25, ст.181 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1981 р., N 32, ст. 513; 1983 р., N 6, ст. 87; 1991 р., N 23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 28, ст. 204) такі зміни:
1. Пункти 1 і 2 частини другої статті 71 викласти в такій редакції:
"1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна".
2. У частині четвертій статті 73:
слова "а також невідкладні ремонтні і вантажно-розвантажувальні роботи" виключити;
доповнити реченням такого змісту: "У ці дні допускаються роботи із залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 березня 2003 року
N 639-IV