Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій

Кабінет Міністрів України Постанова від 22.07.2020 №631
Остання редакція від 22.07.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 22.07.2020

Номер 631

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 липня 2020 р. № 631
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2020 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 р. № 631
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1) у постанові:
пункт 1 після слів "реєстраторів розрахункових операцій" доповнити словами "та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій";
у пункті 2:
абзац перший після слів "реєстраторів розрахункових операцій" доповнити словами "та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Для форм і умов проведення діяльності, визначених у переліку, платники єдиного податку другої — четвертої групи (фізичні особи —підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищив 1 млн. гривень, обов’язково застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до пункту 61 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України.";
2) назву переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затвердженого зазначеною постановою, після слів "реєстраторів розрахункових операцій" доповнити словами "та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій".
2. У Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 601 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 19, ст. 1318; 2016 р., № 7, ст. 351; 2018 р., № 52, ст. 1832):
1) в абзаці четвертому пункту 9 слово "друкуються" замінити словом "створюються";
2) в абзаці першому пункту 11 слово "діб" замінити словами "робочих днів";
3) у тексті Порядку слово "ДФС" замінити словом "ДПС".
1) назву та пункт 1 постанови після слів "реєстраторами розрахункових операцій" доповнити словами "та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій";
2) у Порядку обчислення і накопичення реєстраторами розрахункових операцій сум податку на додану вартість, затвердженому зазначеною постановою:
назву Порядку після слів "реєстраторами розрахункових операцій" доповнити словами "та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій";
пункт 1 після слів "Реєстратор розрахункових операцій" доповнити словами "та/або програмний реєстратор розрахункових операцій";
абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
"2. Реєстратор розрахункових операцій та/або програмний реєстратор розрахункових операцій повинен забезпечувати створення та видачу у паперовій та/або електронній формі касового чека, який, крім обов’язкових реквізитів, містить відомості про:";
пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
"Програмний реєстратор розрахункових операцій повинен забезпечувати окреме накопичення, внесення та зберігання на фіскальному сервері ДПС сумарних денних оборотів з реалізації товарів (надання послуг) за кожною із ставок податку на додану вартість та операцією, звільненою від оподаткування чи такою, що не є об’єктом оподаткування.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 липня 2020 р. № 631
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2020 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 р. № 631
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1) у постанові:
пункт 1 після слів "реєстраторів розрахункових операцій" доповнити словами "та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій";
у пункті 2:
абзац перший після слів "реєстраторів розрахункових операцій" доповнити словами "та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Для форм і умов проведення діяльності, визначених у переліку, платники єдиного податку другої — четвертої групи (фізичні особи —підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищив 1 млн. гривень, обов’язково застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до пункту 61 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України.";

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!