Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства Державним агентством лісових ресурсів

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Критерії від 16.06.2021 №628
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Критерії

Дата 16.06.2021

Номер 628

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 червня 2021 р. № 628
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства Державним агентством лісових ресурсів
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства Державним агентством лісових ресурсів, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2021 р. № 628
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства Державним агентством лісових ресурсів
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження власниками лісів, постійними та тимчасовими лісокористувачами (далі — суб’єкти господарювання) господарської діяльності, є:
види порушень нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства, виявлені протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;
кількість порушень нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства, виявлені протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
кількість випадків недопущення суб’єктом господарювання посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до проведення заходів державного нагляду (контролю) (крім випадків, передбачених статтею 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"), протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.
2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності визначено в додатку 1.
3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.
4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.
6. У разі коли за результатами планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства (за наявності) протягом останніх чотирьох років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.
Додаток 1
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних
наслідків
негативний наслідок
Навколишнє природнє середовище (О4)незаконне вирубування та пошкодження дерев і
чагарників до ступеня припинення росту
знищення або пошкодження лісувиди порушень нормативно-правових актів щодо ведення
лісового господарства, виявлених протягом останніх трьох років, що
передують плановому періоду
незаконне пошкодження дерев і чагарників до ступеня
неприпинення росту
погіршення стану продуктивності та біологічної
стійкості лісів
знищення або пошкодження лісових культур, природного
підросту та самосіву на землях, призначених для відновлення
лісу
погіршення якісного складу лісів
знищення або пошкодження сіянців, саджанців у лісових
розсадниках і на плантаціях
незабезпечення строків з відтворення лісів
самовільна заготівля сіна та випасання худоби на
лісових ділянках
виснажливе використання лісових ресурсів
знищення та пошкодження відмежувальних знаків у
лісах
руйнування об’єктів, необхідних для ведення лісового
господарства
пошкодження сіножатей, пасовищ і ріллі на землях
лісогосподарського призначення
виснажливе використання лісових ресурсів
знищення або пошкодження лісоосушувальних канав,
дренажних систем і доріг на лісових ділянках
руйнування об’єктів, необхідних для ведення лісового
господарства
порушення правил заготівлі лісової підстилкивиснажливе використання лісових ресурсів
порушення правил заготівлі лікарських рослин,
дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо
виснажливе використання лісових ресурсів
порушення інших вимог нормативно-правових актів щодо
ведення лісового господарства
погіршення (зниження) водоохоронних, захисних,
санітарно-гігієнічних, оздоровчих, рекреаційних, естетичних,
виховних, інших функцій лісів, які є джерелом для задоволення
суспільства в лісових ресурсах
кількість порушень нормативно-правових актів щодо
ведення лісового господарства, виявлених протягом останніх трьох
років, що передують плановому періоду
кількість позапланових заходів державного нагляду
(контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом
останніх п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав,
передбачених абзацами третім, сьомим, дев’ятим частини першої
статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
кількість випадків недопущення суб’єктом
господарювання посадових осіб органу державного нагляду (контролю)
до проведення заходів державного нагляду (контролю) (крім випадків,
передбачених статтею 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
), протягом останніх п’яти років, що
передують плановому періоду
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 червня 2021 р. № 628
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства Державним агентством лісових ресурсів
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства Державним агентством лісових ресурсів, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2021 р. № 628
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства Державним агентством лісових ресурсів
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження власниками лісів, постійними та тимчасовими лісокористувачами (далі — суб’єкти господарювання) господарської діяльності, є:
види порушень нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства, виявлені протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;
кількість порушень нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства, виявлені протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

30 днiв передплати безкоштовно!