Про порядок доставляння обовязкових примірників документів. Перелік від 10.05.2002 №608

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік від 10.05.2002 №608
Остання редакція від 04.11.2015. Внесення змін (постанова від 07.10.2015 N 839 /839-2015-п/)
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 травня 2002 р. № 608
Київ
Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів
З метою здійснення бібліографічного та статистичного обліку, забезпечення відповідального збереження видань, аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції, поповнення національного інформаційного фонду Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити переліки одержувачів обов'язкового безоплатного примірника видань і аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції України згідно з додатками 1 і 2.
2. Державному комітетові зв'язку та інформатизації забезпечити приймання обов'язкових примірників видань, аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції рекомендованими бандеролями з відміткою "обов'язковий примірник" і доставляння одержувачам, переліки яких затверджені цією постановою.
Плату за пересилання таких відправлень справляти відповідно до діючих тарифів на послуги поштового зв'язку.
3. Взяти до відома, що при Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського буде створено Державний центр комплектування бібліотек обов'язковим платним примірником документів.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. № 376 "Про впорядкування розсилки контрольних примірників творів друку";
постанову Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. № 967 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. № 376" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 26, ст. 945);
постанову Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. № 499 "Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. № 376" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 13, ст. 528).
Прем'єр-міністр УкраїниА.КІНАХ
Інд. 51
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2002 р. № 608
ПЕРЕЛІК
одержувачів обов'язкового безоплатного примірника видань України
Найменування одержувачаВиди видань
Президент Українисуспільно-політичні, економічні, юридичні, універсального змісту (довідкові), літературно-художні видання;
всеукраїнські газети та журнали
Верховна Рада Українисуспільно-політичні, економічні, юридичні, універсального змісту (довідкові), літературно-художні видання;
всеукраїнські газети та журнали
Кабінет Міністрів Українисуспільно-політичні, економічні, юридичні, універсального змісту (довідкові), літературно-художні видання;
всеукраїнські газети та журнали
Міністерство юстиціїусі періодичні та продовжувані видання (газети, видання газетного типу, журнали і видання журнального типу) всіма мовами
Державний комітет телебачення і радіомовленняусі видання всіма мовами, що вийшли в Україні
Національна бібліотека імені В.І. Вернадськогоусі видання всіма мовами, що вийшли в Україні, у тому числі малотиражні (до 100 примірників) - у двох примірниках;
нормативно-правові акти у сфері стандартизації, метрології та сертифікації - у двох примірниках,
усі періодичні та продовжувані видання всіма мовами - у двох примірниках
Національна парламентська бібліотекаусі видання всіма мовами, що вийшли в Україні, у тому числі малотиражні (до 100 примірників);
нормативно-правові акти у сфері стандартизації, метрології та сертифікації;
усі періодичні та продовжувані видання всіма мовами
Книжкова палатаусі видання всіма мовами, що вийшли в Україні, у тому числі малотиражні (до 100 примірників);
нормативно-правові акти у сфері стандартизації, метрології та сертифікації;
усі періодичні та продовжувані видання
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленкаусі видання, що вийшли в Україні;
всеукраїнські газети і журнали;
газети і журнали, що вийшли на території Харківської області
Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаникаусі видання, що вийшли в Україні;
всеукраїнські газети і журнали;
газети і журнали, що вийшли на території Львівської області
Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горькогоусі видання, що вийшли в Україні;
всеукраїнські газети і журнали;
газети і журнали, що вийшли на території Одеської області
Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека імені І. Франка, Автономна Республіка Кримусі видання, що вийшли на території Автономної Республіки Крим
Державна науково-технічна бібліотекаусі видання науково-технічної тематики, нормативно-правові акти у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, патентні видання
Державна історична бібліотекаусі видання історичної тематики
Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наукусі видання сільськогосподарської тематики
Державна медична бібліотекаусі видання з питань медицини, охорони здоров'я та екології
Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексуусі видання з питань гірничої справи та металургії, нормативно-правові акти у сфері стандартизації, метрології та сертифікації в гірничо-металургійної галузі
Державна бібліотека для дітейусі видання для дітей та юнацтва, в тому числі навчальні
Державна бібліотека для юнацтваусі науково-популярні та універсальні видання, навчальна література для старшокласників і студентів
Державна науково-педагогічна бібліотекаусі навчальні, навчально-методичні видання для навчальних закладів усіх типів, наукові видання з питань педагогіки і психології
Національна юридична бібліотекаусі видання з питань держави і права
Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотногоусі видання з питань архітектури і будівництва нормативно-правові акти у сфері стандартизації в галузі будівництва та будівельних матеріалів
Центральна бібліотека імені М. Островського Українського товариства сліпихусі видання для сліпих та слабозорих, виготовлені шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, способом теплографіки
Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі усі періодичні та продовжувані видання (газети, видання газетного типу, журнали і видання журнального типу) всіма мовами, що вийшли на території Автономної Республіки Крим, відповідних областей, мм. Києва та Севастополя
Республіканський комітет по інформації Автономної Республіки Крим, обласні управління у справах преси та інформаціїусі видання, що вийшли на території Автономної Республіки Крим, відповідних областей
Національний автоматизований інформаційний фонд стандартівнормативно-правові акти у сфері стандартизації, метрології та сертифікації
Універсальні обласні бібліотекиусі видання, що вийшли на відповідній території
Державні центри науково-технічної та економічної інформаціїпатентні документи
Конституційний Суд Українинормативно-правові акти, довідкові, енциклопедичні, історичні та наукові видання у сфері правознавства
Примітка. Під поняттям "усі видання" слід розуміти обов'язкові примірники всіх видів видань: текстових, нотних, картографічних, образотворчих, електронних, крім видань для сліпих, виготовлених шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом для слабозорих, способом теплографіки, видань нормативно-правових актів у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2002 р. № 608
ПЕРЕЛІК
одержувачів обов'язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції України
Найменування одержувачаВиди аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції
Національний центр Олександра Довженка Мінкультурифільмокопії та вихідні матеріали кіно- і відеофільмів, створених повністю або частково за рахунок державного бюджету;
фільмокопії кіно- і відеофільмів, створених в Україні за рахунок юридичних осіб з приватною формою власності або фізичних осіб (крім фільмів документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- і відеолітопису)
Центральний державний кінофотофоноархівфільмокопії та вихідні матеріали кіно- і відеофільмів документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- і відеолітопису, фото-, фонодокументи, створені повністю або частково за рахунок державного бюджету, а також фільмокопії документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- і відеолітопису, фото-, фонодокументи, створені за рахунок юридичних осіб з приватною формою власності або фізичних осіб
Національна бібліотека імені В.І. Вернадськогоуся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру - у двох примірниках
Національна парламентська бібліотекауся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленкауся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру*
Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника-"-
Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького-"-
Державна науково-технічна бібліотека-"-
Державна історична бібліотекауся аудіопродукція довідкового характеру історичної тематики*
Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наукуся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру сільськогосподарської тематики*
Державна медична бібліотекауся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру з питань медицини, охорони здоров'я та екології*
Державна бібліотека для дітейуся аудіопродукція довідкового, навчального характеру для дітей та юнацтва*
Державна бібліотека для юнацтвауся аудіопродукція довідкового, науково-просвітницького, навчального характеру для старшокласників і студентів*
Державна науково-педагогічна бібліотекауся аудіопродукція навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру для вчителів*
Національна юридична бібліотекауся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру з питань держави і права*
Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотногоуся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру з питань архітектури і будівництва*
Центральна бібліотека імені М. Островського Українського товариства сліпихуся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру*
Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека імені І. Франка Автономної Республіки Крим та універсальні обласні бібліотекиуся аудіопродукція краєзнавчого характеру, виготовлена на відповідній території*
__________
* Крім аудіопродукції, створеної державними телерадіоорганізаціями.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 24.03.2004 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 травня 2002 р. № 608
Київ
Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів
З метою здійснення бібліографічного та статистичного обліку, забезпечення відповідального збереження видань, аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції, поповнення національного інформаційного фонду Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити переліки одержувачів обов'язкового безоплатного примірника видань і аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції України згідно з додатками 1 і 2.
2. Державному комітетові зв'язку та інформатизації забезпечити приймання обов'язкових примірників видань, аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції рекомендованими бандеролями з відміткою "обов'язковий примірник" і доставляння одержувачам, переліки яких затверджені цією постановою.
Плату за пересилання таких відправлень справляти відповідно до діючих тарифів на послуги поштового зв'язку.
3. Взяти до відома, що при Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського буде створено Державний центр комплектування бібліотек обов'язковим платним примірником документів.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. № 376 "Про впорядкування розсилки контрольних примірників творів друку";
постанову Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. № 967 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. № 376" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 26, ст. 945);
постанову Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. № 499 "Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. № 376" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 13, ст. 528).
Прем'єр-міністр УкраїниА.КІНАХ
Інд. 51
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України