Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів. Структура від 12.11.2014 №607

Кабінет Міністрів України Постанова, Структура від 12.11.2014 №607
Остання редакція від 12.05.2018. Внесення змін (постанова від 11.04.2018 N 331 /331-2018-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Структура

Дата 12.11.2014

Номер 607

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 листопада 2014 р. № 607
Київ
Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 27 від 20.01.2016 № 474 від 27.07.2016 № 331 від 11.04.2018 )
Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" Кабінет Міністрів України
постановляє:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 474 від 27.07.2016 )
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. № 1426 "Про структуру військового резерву людських ресурсів" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 42, ст. 2805).
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 29
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 р. № 607
СТРУКТУРА
військового резерву людських ресурсів
1. Військовий резерв людських ресурсів складається з:
1) резервістів, які у добровільному порядку уклали контракт на проходження служби у військовому резерві або були зараховані в обов'язковому порядку до оперативного резерву в особливий період;
( Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 474 від 27.07.2016 )
2) військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах та в Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки;
3) громадян та громадських об'єднань, які на добровільних засадах займаються діяльністю щодо підтримання обороноздатності держави.
2. Військовий резерв людських ресурсів поділяється за призначенням на:
оперативний резерв;
мобілізаційний людський резерв;
( Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ № 474 від 27.07.2016 )
громадський резерв.
3. Оперативний резерв за черговістю залучення поділяється на:
1) резерв першої черги, що включає резервістів та військовозобов’язаних (переважно з досвідом участі в антитерористичній операції та у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях), призначених для доукомплектування військових частин бойового складу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку (далі - Збройні Сили та інші військові формування);
( Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 331 від 11.04.2018 )
2) резерв другої черги, що включає резервістів та військовозобов'язаних, призначених для комплектування військових частин Збройних Сил, які формуються в особливий період (стратегічних резервів), нових формувань інших військових формувань, посад командного складу та тих, що визначають боєздатність військових частин, підрозділів територіальної оборони.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 474 від 27.07.2016 )
4. Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов'язаних, які призначені для комплектування військових частин, підрозділів територіальної оборони (посади, які не визначають боєздатність), а також військовозобов'язаних, які можуть бути залучені для комплектування навчальних центрів з метою поповнення некомплекту в особовому складі військових частин Збройних Сил, інших військових формувань, після відповідної підготовки (отримання відповідної військово-облікової спеціальності).
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 27 від 20.01.2016; в редакції Постанови КМ № 474 від 27.07.2016 )
5. Громадський резерв включає громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань в особливий період.
6. Військовий резерв людських ресурсів відповідно до військового обліку поділяється за:
категоріями запасу;
розрядами за віком військовозобов'язаних;
військово-обліковою спеціальністю;
ступенем придатності до проходження військової служби;
місцем перебування на військовому обліку;
досвідом проходження військової служби.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 листопада 2014 р. № 607
Київ
Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів
Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" Кабінет Міністрів України
постановляє:
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. № 1426 "Про структуру військового резерву людських ресурсів" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 42, ст. 2805).
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 29
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 р. № 607
СТРУКТУРА
військового резерву людських ресурсів
1. Військовий резерв людських ресурсів складається з:
1) резервістів, які у добровільному порядку уклали контракт на проходження служби у військовому резерві або були зараховані в обов'язковому порядку до оперативного резерву в особливий період;
2) військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах та в Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки;
3) громадян та громадських об'єднань, які на добровільних засадах займаються діяльністю щодо підтримання обороноздатності держави.
2. Військовий резерв людських ресурсів поділяється за призначенням на:
оперативний резерв;
мобілізаційний людський резерв;
громадський резерв.
3. Оперативний резерв за черговістю залучення поділяється на: