Про внесення змін до деяких законів України (щодо банкрутства гірничих підприємств). Закон від 06.03.2003 №597-IV

Верховна Рада України Закон від 06.03.2003 №597-IV
Остання редакція від 07.03.2018. Внесення змін (закон від 18.01.2018 N 2269-VIII /2269-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.03.2003

Номер 597-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України (щодо банкрутства гірничих підприємств)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст.160 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 )
З метою запобігання знеціненню та втраті майна підприємств, у статутному фонді яких є державна частка цього майна, Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2001 р., N 11, ст. 52; 2002 р., N 17, ст. 117, N 33, ст. 235):
1) статтю 5 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"6. Справи про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), створених у процесі приватизації та корпоратизації, яким надається державна підтримка, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, можуть бути порушені не раніше, ніж через один рік від початку виконання плану приватизації (розміщення акцій)".
У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою;
2) пункт 1 розділу VII "Прикінцеві положення" доповнити двома абзацами такого змісту:
"Справи про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), яким надається державна підтримка, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, не порушуються з дня набрання чинності Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до 1 січня 2004 року.
Провадження у справах про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), які були порушені після 1 січня 2000 року, підлягає припиненню".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
6 березня 2003 року
N 597-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України (щодо банкрутства гірничих підприємств)
З метою запобігання знеціненню та втраті майна підприємств, у статутному фонді яких є державна частка цього майна, Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2001 р., N 11, ст. 52; 2002 р., N 17, ст. 117, N 33, ст. 235):
1) статтю 5 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"6. Справи про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), створених у процесі приватизації та корпоратизації, яким надається державна підтримка, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, можуть бути порушені не раніше, ніж через один рік від початку виконання плану приватизації (розміщення акцій)".
У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою;
2) пункт 1 розділу VII "Прикінцеві положення" доповнити двома абзацами такого змісту:
"Справи про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), яким надається державна підтримка, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, не порушуються з дня набрання чинності Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до 1 січня 2004 року.
Провадження у справах про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), які були порушені після 1 січня 2000 року, підлягає припиненню".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.