• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення деяких змін до Водного кодексу Української РСР

Президія Верховної Ради УРСР  | Указ від 02.09.1983 № 5727-X | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради УРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 02.09.1983
 • Номер: 5727-X
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради УРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 02.09.1983
 • Номер: 5727-X
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Постанови ВР N 214/95-ВР від 06.06.95, ВВР, 1995, N 24, ст.190 )
Про внесення деяких змін до Водного кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N 37, ст. 745 ) ( Указ затверджено Законом ВР УРСР N 6425-X від 13.01.84, ВВР, 1984, N 4, ст. 82 )
З метою дальшого вдосконалення водного законодавства Української РСР та у зв'язку з виданням Зводу законів Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести до Водного кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1972 р., додаток до N 24, ст. 200; 1980 р., N 33, ст. 620) такі зміни:
1. Заголовок і частину першу статті 96 викласти в такій редакції:
"Стаття 96. Водні об'єкти - пам'ятки природи або пам'ятки історії і культури
Не оголошені заповідними водні об'єкти, що мають наукову, історичну або культурну цінність, визнаються пам'ятками природи або пам'ятками історії і культури в порядку, встановлюваному законодавством Союзу РСР і Української РСР".
2. Статтю 101 викласти в такій редакції:
"Стаття 101. Поглинаючі свердловини і колодязі
Буріння поглинаючих свердловин і влаштування поглинаючих колодязів для скидання промислових, комунально-побутових, дренажних та інших стічних вод можуть допускатися тільки у виняткових випадках з дозволу Міністерства геології УРСР або виробничих геологічних об'єднань, що видається після проведення спеціальних досліджень в районі буріння цих свердловин і влаштування колодязів, при наявності висновку головного державного санітарного лікаря Української РСР та місцевих органів Державного комітету УРСР по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду.
Буріння поглинаючих свердловин і влаштування поглинаючих колодязів для вказаних цілей забороняються в усіх випадках, коли ці свердловини й колодязі можуть стати джерелами забруднення водоносного горизонту, використовуваного або придатного для питного і побутового водопостачання, а також для задоволення інших потреб населення".
3. У частині третій статті 80 слова "Міністерством лісової і деревообробної промисловості СРСР" замінити словами "Міністерством лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості СРСР".
4. У заголовку і тексті статті 12 слова "сільських і селищних", "сільські, селищні" замінити відповідно словами "селищних і сільських", "селищні, сільські"; у частині другій статті 58 слова "сільських, селищних і міських" замінити словами "міських, селищних і сільських"; у частині першій статті 137 слова "сільських, селищних" замінити словами "селищних, сільських"; у частині першій статті 143 слова "сільських, селищних, міських і районних" замінити словами "районних, міських, селищних і сільських".
Голова Президії Верховної Ради
Української РСР
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР

О.ВАТЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 2 вересня 1983 року
N 5727-X