Про затвердження Порядку надання органами місцевого самоврядування контролюючим органам в електронному вигляді інформації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування

Кабінет Міністрів України Постанова, Інформація, Форма типового документа, Порядок від 10.05.2022 №567
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Інформація, Форма типового документа, Порядок

Дата 10.05.2022

Номер 567

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 травня 2022 р. № 567
Київ
Про затвердження Порядку надання органами місцевого самоврядування контролюючим органам в електронному вигляді інформації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування
Відповідно до підпункту 12.4.5 пункту 12.4 статті 12 і пункту 284.5 статті 284 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок надання органами місцевого самоврядування контролюючим органам в електронному вигляді інформації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 567
ПОРЯДОК
надання органами місцевого самоврядування контролюючим органам в електронному вигляді інформації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування
1. Сільські, селищні, міські ради (далі — органи місцевого самоврядування) надають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельних ділянок інформацію в електронному вигляді про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування, прийнятих у попередньому році, до 1 лютого поточного року за формою згідно з додатком.
2. У 2022 році інформація про рішення органу місцевого самоврядування, які приймалися до 1 січня 2022 р., про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) надається відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням таких земельних ділянок до 1 липня 2022 року.
3. Інформація про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування надається з копіями таких документів:
документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина);
реєстраційного номера облікової картки платника податків;
кадастрового плану земельної ділянки з проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);
сертифіката на право на земельну частку (пай) (за наявності).
4. У разі прийняття рішення та/або внесення змін органами місцевого самоврядування до раніше прийнятих рішень органу місцевого самоврядування про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) інформація про такі зміни надається відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельних ділянок протягом 30 календарних днів з дня їх внесення та/або прийняття.
У разі прийняття або внесення змін до таких рішень органи місцевого самоврядування надають такі рішення відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 січня 2025 року.
5. Інформація, зазначена в пунктах 1—4 цього Порядку, подається засобами електронного зв’язку через електронний кабінет в електронному вигляді з урахуванням вимог, установлених розділом II Податкового кодексу України.
Додаток
до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ
про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування--
Код облас-тіКод тери-торії тери-то-ріаль-ної
грома-ди1
Власне ім’я, прізвище власника сертифікатаРеєстра-ційний номер облікової картки платника
податків/ серія (за наявності) та номер паспорта власника
серти-фіката2
Документ, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України (паспорт громадянина)
Рішення про виділення земельних ділянок у натурі
(на місцевості) власникам сертифікатів на право на земельну частку
(пай)
Сертифікат на право на земельну частку (пай)Кадаст-ровий номер земе-льної ділянкиРозмір земель-ної діля-нки, гектарівАдміністративно-територіальна одиниця органу
місцевого самоврядування, на території якої розташована земельна
ділянка
серія (за наяв-ності)номернаймену-вання орга-ну місце-вого
самов-рядування
номердатасеріяно-мерзареєстровано у книзі реєст-рації серти-фікатів на
право на земельну частку (пай)
код згідно з Кодифікатором
адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних
громад
найменування
датаномер
1 У разі прийняття рішення органом місцевого самоврядування територіальної громади зазначається код району за місцезнаходженням адміністративного центру територіальної громади.-
2 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.
Керівник/уповноважена особа ____________________________ ____________________________
(підпис) (власне ім’я, прізвище)
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 травня 2022 р. № 567
Київ
Про затвердження Порядку надання органами місцевого самоврядування контролюючим органам в електронному вигляді інформації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування
Відповідно до підпункту 12.4.5 пункту 12.4 статті 12 і пункту 284.5 статті 284 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок надання органами місцевого самоврядування контролюючим органам в електронному вигляді інформації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 567
ПОРЯДОК
надання органами місцевого самоврядування контролюючим органам в електронному вигляді інформації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування
1. Сільські, селищні, міські ради (далі — органи місцевого самоврядування) надають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельних ділянок інформацію в електронному вигляді про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування, прийнятих у попередньому році, до 1 лютого поточного року за формою згідно з додатком.
2. У 2022 році інформація про рішення органу місцевого самоврядування, які приймалися до 1 січня 2022 р., про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) надається відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням таких земельних ділянок до 1 липня 2022 року.
3. Інформація про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування надається з копіями таких документів:
документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина);

30 днiв передплати безкоштовно!