Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України Постанова від 02.06.2021 №566
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 02.06.2021

Номер 566

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 червня 2021 р. № 566
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2021 р. № 566
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Пункт 46 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. № 37 "Про службові жилі приміщення" (ЗП УРСР, 1988 р., № 2, ст. 8; Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1777), викласти в такій редакції:
"46. Співробітники Головного управління розвідки Міноборони, підпорядкованих йому військових частин, закладів, установ, організацій за переліком, що визначається керівником цього органу, до одержання ними постійного жилого приміщення.".
2. У Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2238; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2015 р., № 76, ст. 2503; 2019 р., № 4, ст. 146):
1) пункт 1 після слова "Держспецзв’язку" доповнити словами ", розвідувальних органів";
2) в абзаці четвертому пункту 2 та пункті 7 слова "Служба зовнішньої розвідки" в усіх відмінках замінити словами "розвідувальні органи" у відповідному відмінку;
3) абзац перший пункту 4 після слів "правоохоронні органи спеціального призначення" доповнити словами ", розвідувальні органи";
4) абзац другий пункту 12 після слів "Адміністрацією Держприкордонслужби" доповнити словами ", а військовослужбовцям розвідувальних органів — за рішеннями керівників цих органів".
1) у назві та пункті 1 постанови слова "Служби зовнішньої розвідки" замінити словами "розвідувальних органів";
2) у назві та тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою слова "Служба зовнішньої розвідки" в усіх відмінках замінити словами "розвідувальні органи" у відповідному відмінку.
1) в абзаці другому пункту 2 слова "Служба зовнішньої розвідки" замінити словами "розвідувальні органи";
2) у Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям
та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці другому пункту 12 слова "Голові Служби зовнішньої розвідки" замінити словами "керівнику розвідувального органу";
у тексті Порядку слова "Служба зовнішньої розвідки" в усіх відмінках замінити словами "розвідувальні органи" у відповідному відмінку.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 червня 2021 р. № 566
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2021 р. № 566
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Пункт 46 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. № 37 "Про службові жилі приміщення" (ЗП УРСР, 1988 р., № 2, ст. 8; Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1777), викласти в такій редакції:
"46. Співробітники Головного управління розвідки Міноборони, підпорядкованих йому військових частин, закладів, установ, організацій за переліком, що визначається керівником цього органу, до одержання ними постійного жилого приміщення.".
2. У Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2238; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2015 р., № 76, ст. 2503; 2019 р., № 4, ст. 146):
1) пункт 1 після слова "Держспецзв’язку" доповнити словами ", розвідувальних органів";
2) в абзаці четвертому пункту 2 та пункті 7 слова "Служба зовнішньої розвідки" в усіх відмінках замінити словами "розвідувальні органи" у відповідному відмінку;
3) абзац перший пункту 4 після слів "правоохоронні органи спеціального призначення" доповнити словами ", розвідувальні органи";
4) абзац другий пункту 12 після слів "Адміністрацією Держприкордонслужби" доповнити словами ", а військовослужбовцям розвідувальних органів — за рішеннями керівників цих органів".

30 днiв передплати безкоштовно!