Про внесення зміни до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Кабінет Міністрів України Постанова від 03.05.2022 №558
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 03.05.2022

Номер 558

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 03 травня 2022 р. № 558
Київ
Про внесення зміни до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 734; 2012 р., № 31, ст. 1144; 2016 р., № 2, ст. 91), зміну, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2022 р. № 558
ЗМІНА,
що вноситься до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
Доповнити Порядок пунктом 3-8 такого змісту:
"3-8. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану заява про продовження строку дії посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї подається в довільній формі одним із батьків структурному підрозділу/виконавчому органу, що видає посвідчення, або центру надання адміністративних послуг за місцем фактичного перебування.
Для продовження строку дії посвідчення заявник пред’являє:
документ, що посвідчує особу;
свідоцтво про народження дитини або е-свідоцтво про народження, або довідку із закладу освіти — у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України;
довідки про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (інформація підтверджується заявником кожного семестру до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років) — у разі навчання дитини за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.
Реквізити документів, пред’явлених заявником для продовження строку дії посвідчення, зазначаються в заяві.
До заяви додаються:
оригінали посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, строк дії яких підлягає продовженню;
фотокартка (кольорова або чорно-біла) розміром 30 Ч 40 міліметрів (за наявності). У разі відсутності фотокартки посвідчення дійсне за наявності документа, що посвідчує особу.
У разі неможливості отримання довідки закладу освіти заявник для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або для продовження строку їх дії подає заяву в довільній формі, в якій зазначає відомості щодо навчання його дитини у відповідному закладі освіти.
Після припинення/скасування надзвичайного або воєнного стану на території України заявник з метою підтвердження відомостей щодо навчання його дитини, зазначених у заяві, протягом місяця подає структурному підрозділу/виконавчому органу, що видає посвідчення, або центру надання адміністративних послуг довідку про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки.
У разі виявлення факту подання недостовірної інформації заявником строк дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї може бути не продовжено або може бути скасовано статус батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 03 травня 2022 р. № 558
Київ
Про внесення зміни до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 734; 2012 р., № 31, ст. 1144; 2016 р., № 2, ст. 91), зміну, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2022 р. № 558
ЗМІНА,
що вноситься до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
Доповнити Порядок пунктом 3-8 такого змісту:
"3-8. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану заява про продовження строку дії посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї подається в довільній формі одним із батьків структурному підрозділу/виконавчому органу, що видає посвідчення, або центру надання адміністративних послуг за місцем фактичного перебування.
Для продовження строку дії посвідчення заявник пред’являє:
документ, що посвідчує особу;
свідоцтво про народження дитини або е-свідоцтво про народження, або довідку із закладу освіти — у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України;
довідки про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (інформація підтверджується заявником кожного семестру до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років) — у разі навчання дитини за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

30 днiв передплати безкоштовно!