Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу

Верховна Рада України Закон від 13.04.2020 №556-IX
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 13.04.2020

Номер 556-IX

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, N 19, ст.128)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 77:
в абзаці другому частини першої слова "від п’яти до п’ятнадцяти" замінити словами "від дев’яноста до двохсот сімдесяти", а слова "від п’ятнадцяти до п’ятдесяти" замінити словами "від двохсот сімдесяти до дев’ятисот";
в абзаці другому частини другої слова "від п’ятнадцяти до п’ятдесяти" замінити словами "від двохсот сімдесяти до дев’ятисот", а слова "від тридцяти п’яти до шістдесяти" замінити словами "від шістсот тридцяти до однієї тисячі восьмисот";
2) у статті 77-1:
у частині першій:
в абзаці першому слова "дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її залишків та опалого листя, заходів щодо своєчасного їх гасіння" замінити словами "дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
в абзаці другому слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти", а слова "від п’ятдесяти до сімдесяти" замінити словами "від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти";
в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти до сорока" замінити словами "від трьохсот шістдесяти до семисот двадцяти", а слова "від сімдесяти до ста" замінити словами "від однієї тисячі двохсот шістдесяти до однієї тисячі восьмисот".
2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
1) в абзаці другому частини першої статті 241 слова "від ста до двохсот" замінити словами "від однієї тисячі восьмисот до трьох тисяч шестисот";
2) в абзаці другому частини першої статті 245 слова "від трьохсот до п’ятисот" замінити словами "від п’яти тисяч чотирьохсот до дев’яти тисяч".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.
Президент УкраїниВ.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
13 квітня 2020 року
№ 556-IX
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 77:
в абзаці другому частини першої слова "від п’яти до п’ятнадцяти" замінити словами "від дев’яноста до двохсот сімдесяти", а слова "від п’ятнадцяти до п’ятдесяти" замінити словами "від двохсот сімдесяти до дев’ятисот";
в абзаці другому частини другої слова "від п’ятнадцяти до п’ятдесяти" замінити словами "від двохсот сімдесяти до дев’ятисот", а слова "від тридцяти п’яти до шістдесяти" замінити словами "від шістсот тридцяти до однієї тисячі восьмисот";
2) у статті 77-1:
у частині першій:
в абзаці першому слова "дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її залишків та опалого листя, заходів щодо своєчасного їх гасіння" замінити словами "дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
в абзаці другому слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти", а слова "від п’ятдесяти до сімдесяти" замінити словами "від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти";
в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти до сорока" замінити словами "від трьохсот шістдесяти до семисот двадцяти", а слова "від сімдесяти до ста" замінити словами "від однієї тисячі двохсот шістдесяти до однієї тисячі восьмисот".
2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

30 днiв передплати безкоштовно!