• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту інвалідів, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Верховна Рада України  | Закон від 30.06.2015 № 552-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 30.06.2015
 • Номер: 552-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 30.06.2015
 • Номер: 552-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту інвалідів, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 32, ст.318)
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) статтю 4 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 45, ст. 406; 2012 р., № 31, ст. 381) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", пільги надаються на підставі довідки, що безоплатно видається структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживання, в якій зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, група та причина інвалідності, а також у відповідних випадках - основні нозологічні форми захворювань (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату). Порядок видачі такої довідки та її форма затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення".
У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою;
2) у другому реченні частини третьої статті 4 Закону України "Про міський електричний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 548) слова "або посвідчення" замінити словами "посвідчення або довідка";
3) у Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2015 р., № 23, ст. 158):
а) в абзаці четвертому частини другої статті 39 слова "(для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка)" замінити словами "(для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка чи довідка, на підставі якої надається пільга)";
б) абзац другий частини другої статті 41 доповнити словами "чи довідку, на підставі якої надається пільга".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
30 червня 2015 року
№ 552-VIII