Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу

Верховна Рада України Закон від 07.02.1997 №55/97-ВР
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 07.02.1997

Номер 55/97-ВР

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 14, ст.114 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Статтю 27 викласти в такій редакції:
"Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України".
2. У статті 40:
у частині першій слова "двох мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
3. У статті 41:
у частині першій слова "до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
4. У статті 41-1 слова "в десять мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
5. У статті 41-2 слова "до ста мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
6. У статті 41-3 слова "в п'ять мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
7. У статті 42 слова "у розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
8. У статті 42-1 слова "у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до ста карбованців" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
9. У статті 42-2 слова "у розмірі від ста до трьохсот карбованців" замінити словами "від восьми до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від двохсот до п'ятисот карбованців" замінити словами "від п'ятнадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
10. У статті 43:
у частині першій слова "у розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від п'яти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "у розмірі до тридцяти карбованців" замінити словами "від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
11. У частині першій статті 44 слова "від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від вісімнадцяти до сорока трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
12. У статті 44-1:
у частині першій слова "до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від вісімнадцяти до сорока трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
13. У статті 45 слова "в розмірі до тридцяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
14. У статті 46 слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
15. У статті 46-1:
у частинах першій та другій слова "у розмірі до двохсот карбованців" замінити словами "від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до трьохсот карбованців" замінити словами "від восьми до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині третій слова "в розмірі до двохсот карбованців" замінити словами "від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
16. У статті 47 слова "до семи мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
17. У статті 48 слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
18. У статті 49 слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
19. У статті 50 слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
20. У статті 51:
у частині першій слова "від половини до двох з половиною мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "від одного до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від восьми до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині третій слова "не перевищує мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
21. У статті 51-1 слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
22. У статті 51-2 слова "до двох мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
23. У статті 52 слова "від шести до дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від шести до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
24. У статті 53 слова "від трьох до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від трьох до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
25. У статті 53-1 слова "від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
26. У статті 53-2 слова "до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
27. У статті 54 слова "від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
28. У статті 55 слова "від трьох до восьми мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від трьох до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
29. У статті 56 слова "від двох до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
у частині першій слова "до семи мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частинах другій і третій слова "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
31. У статті 58 слова "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
32. У статті 59:
у частині першій слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова і цифри "у розмірі від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
33. У статті 59-1:
у частині першій слова "від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від тридцяти п'яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині третій слова "від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
34. У статті 60 слова і цифри "у розмірі від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
35. У статті 61:
у частині першій слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова і цифри "у розмірі від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
36. У статті 62 слова і цифри "в розмірі від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
37. У статті 63 слова "від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
38. У статті 64 слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
39. У статті 65 слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
40. У статті 65-1 слова і цифри "від 0,4 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,6 до 1,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
41. У статті 66 слова і цифри "у розмірі до 0,2 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
42. У статті 67 слова і цифри "у розмірі до 0,2 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
43. У статті 68 слова і цифри "у розмірі від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
44. У статті 69 слова і цифри "у розмірі до 0,2 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
45. У частинах першій та другій статті 70 слова і цифри "у розмірі до 0,2 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
46. У статті 71 слова і цифри "у розмірі від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
47. У статті 72 слова і цифри "у розмірі від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
48. У статті 73 слова і цифри "у розмірі до 0,2 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
49. У статті 74 слова і цифри "у розмірі до 0,2 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
50. У статті 75 слова і цифри "у розмірі до 0,2 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
51. У статті 76 слова і цифри "у розмірі до 0,2 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
52. У статті 77:
у частині першій слова і цифри "до 0,4 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
53. У статті 77-1:
у частині першій слова і цифри "від 0,2 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,4 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова і цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,9 до двох з половиною неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
54. У статті 78:
у частині першій слова і цифри "від 0,6 до 1,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова і цифри "від 0,6 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
55. У статті 78-1 слова і цифри "від 0,6 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
56. У частинах першій та другій статті 79 слова і цифри "у розмірі від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
57. У статті 79-1 слова "від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від одного до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
58. У статті 80 слова і цифри "від 0,2 до 0,6 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
59. У статті 81 слова і цифри "від 0,1 до 0,4 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
60. У статті 82 слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,6 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
61. У статті 83 слова і цифри "від 0,6 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,9 до двох з половиною неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
62. У статті 85:
у частині першій слова і цифри "від 0,2 до 0,6 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова і цифри "від 0,9 до 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 1,3 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
63. У статті 85-1 слова і цифри "від 0,2 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
64. У статті 86-1 слова і цифри "від 0,4 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від одного до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,6 до 1,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
65. У статті 87:
у частині першій слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,6 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова і цифри "від 0,6 до 1,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
66. У статті 88:
у частині першій слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,6 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова і цифри "від 0,9 до 1,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
67. У статті 88-1:
у частинах першій і третій слова і цифри "від 0,2 до 0,6 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова і цифри "від 0,4 до 1,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
68. У статті 88-2 слова і цифри "від 0,2 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
69. У статті 89 слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
70. У статті 90 слова і цифри "від 0,2 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
71. У статті 90-1:
у частині першій слова і цифри "від 0,6 до 1,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,9 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова і цифри "від 0,9 до 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 1,3 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
72. У статті 91 слова і цифри "від 0,2 до 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,6 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
73. У статті 91-1 слова і цифри "від 0,2 до 0,6 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
74. У статті 91-2 слова і цифри "від 0,1 до 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від одного до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова і цифри "від 0,2 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
75. У статті 92 слова "у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до ста карбованців" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
76. У статті 93 слова "до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
77. У статті 94 слова "до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
78. У статті 95 слова "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
79. У статті 96:
у частинах першій і третій слова "від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
80. У статті 97 слова "від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
у частині першій слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "у розмірі до ста карбованців" замінити словами "від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
82. У статті 98 слова "у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
83. У статті 99 слова "у розмірі від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від двох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від двадцяти до ста карбованців" замінити словами "від чотирьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
84. У статті 100 слова "у розмірі до двадцяти п'яти карбованців" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
85. У статті 101 слова "у розмірі до ста карбованців" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
86. У статті 102 слова "у розмірі до ста карбованців" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
87. У статті 103 слова "у розмірі до ста карбованців" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
88. У статті 103-1 слова "у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
89. У статті 103-2 слова "у розмірі до тридцяти карбованців" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
90. У статті 104:
у частині першій слова "у розмірі двадцяти п'яти карбованців" замінити словами "від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до ста карбованців" замінити словами "від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині третій слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині четвертій слова "в розмірі до п'яти карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
91. У статті 105 слова "від шести до дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти до сімнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
92. У статті 106 слова "до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від тринадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
93. У статті 106-1:
у частині першій слова "від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від вісімнадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від вісімнадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
94. У статті 106-2 слова "від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від вісімнадцяти до вісімдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
95. У статті 107 слова "у розмірі до однієї мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян", а слова "у розмірі до шести мінімальних заробітних плат" замінити словами "від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
96. У статті 109:
у частині першій слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частинах другій і четвертій слова "у розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від двадцяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині третій слова "в розмірі до п'яти карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";
у частині п'ятій слова "у розмірі від двадцяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
97. У статті 110:
у частині першій слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "в розмірі до п'яти карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
98. У статті 111:
у частинах першій і другій слова "у розмірі до тридцяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині третій слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині четвертій слова "в розмірі до тридцяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
99. У статті 112:
у частині першій слова "в розмірі від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "в розмірі до тридцяти карбованців" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
100. У статті 113 слова "в розмірі від ста до двохсот карбованців" замінити словами "від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
101. У статті 114:
у частинах першій і третій слова "у розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від двадцяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "у розмірі від двадцяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
102. У статті 115:
у частині першій слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "в розмірі до п'яти карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
103. У статті 116:
у частині першій слова "в розмірі від п'яти до тридцяти карбованців" замінити словами "від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "в розмірі від двадцяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині третій слова "в розмірі від десяти до тридцяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині четвертій слова "в розмірі тридцяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині п'ятій слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
104. У частинах першій та другій статті 116-1 слова "у розмірі від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
105. У статті 116-2:
у частині першій слова "у розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від двадцяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "у розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині третій слова "в розмірі п'яти карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
106. У статті 117:
у частині першій слова "у розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від двадцяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині третій слова "в розмірі до п'яти карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
107. У статті 118 слова "в розмірі від тридцяти до ста карбованців" замінити словами "від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
108. У статті 119:
у частині першій слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частинах другій і третій слова "в розмірі до п'яти карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
109. У статті 120:
у частині першій слова "у розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "у розмірі до тридцяти карбованців" замінити словами "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
110. У статті 121:
у частині першій слова і цифри "від 0,2 до 0,3 мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частинах другій і третій слова і цифри "від 0,1 до 0,2 мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";
у частині четвертій слова "від двох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині п'ятій слова "від трьох до восьми мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
111. У статті 121-1:
у частині першій слова і цифри "в розмірі від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму заробітної плати" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "в розмірі до двох неоподатковуваних мінімумів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
112. У статті 122:
у частині першій слова і цифри "від 0,2 до 0,5 мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова і цифри "від 0,1 до 0,3 мінімального розміру заробітної плати" замінити словами і цифрами "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";
у частині третій слова і цифри "від 0,3 до 0,6 мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині четвертій слова і цифри "від 0,5 до 1,5 мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
113. У статті 122-1:
у частині першій слова і цифри "від 0,2 до 0,5 мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова і цифри "від 0,5 до 1,5 мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
114. У статті 122-2 слова "від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
115. У статті 122-3 слова "від одного до трьох мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
116. У статті 123:
у частині першій слова "від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова і цифри "від 0,5 до одного мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині третій слова "від двох до трьох мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від чотирьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Статтю 27 викласти в такій редакції:
"Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України".
2. У статті 40:
у частині першій слова "двох мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
3. У статті 41:
у частині першій слова "до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у частині другій слова "до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "до десяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
4. У статті 41-1 слова "в десять мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
5. У статті 41-2 слова "до ста мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
6. У статті 41-3 слова "в п'ять мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

30 днiв передплати безкоштовно!