Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо порядку відчуження державного майна. Закон від 09.01.2007 №549-V

Верховна Рада України Закон від 09.01.2007 №549-V
Остання редакція від 09.01.2007. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 09.01.2007

Номер 549-V

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо порядку відчуження державного майна
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.106 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 29, ст. 384, N 31, ст. 420) такі зміни:
1) друге речення частини п'ятої статті 75 замінити двома реченнями такого змісту: "Відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно належить, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені цим Кодексом та іншими законами";
2) частину п'яту статті 75 та частину четверту статті 77 доповнити абзацом такого змісту:
"Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України";
3) статтю 141 доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Відчуження суб'єктом господарювання державного майна, яке належить до основних фондів, здійснюється у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Продаж суб'єктом господарювання державного майна, яке належить до основних фондів, здійснюється лише на конкурентних засадах".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
9 січня 2007 року
N 549-V
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо порядку відчуження державного майна
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 29, ст. 384, N 31, ст. 420) такі зміни:
1) друге речення частини п'ятої статті 75 замінити двома реченнями такого змісту: "Відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно належить, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені цим Кодексом та іншими законами";
2) частину п'яту статті 75 та частину четверту статті 77 доповнити абзацом такого змісту:
"Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України";
3) статтю 141 доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Відчуження суб'єктом господарювання державного майна, яке належить до основних фондів, здійснюється у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Продаж суб'єктом господарювання державного майна, яке належить до основних фондів, здійснюється лише на конкурентних засадах".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!