Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"

Верховна Рада України Закон від 20.02.2003 №543-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 20.02.2003

Номер 543-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 16, ст.128 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Назву та абзац перший статті 170-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:
"Стаття 170-1. Введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності
Введення виробником чи постачальником в обіг продукції (у тому числі імпортної), яка підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, але щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи складеної відповідно до вимог технічного регламенту з підтвердження відповідності декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності".
2. У Декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289):
а) статті 2, 3, 10, 11, 12, 17, 21 - 26 та абзац п'ятий статті 14 виключити;
б) в абзаці першому пункту 4 статті 5 слова "Міністерством України у справах будівництва і архітектури" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з будівництва та архітектури".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 543-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Назву та абзац перший статті 170-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:
"Стаття 170-1. Введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності
Введення виробником чи постачальником в обіг продукції (у тому числі імпортної), яка підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, але щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи складеної відповідно до вимог технічного регламенту з підтвердження відповідності декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності".
2. У Декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289):
а) статті 2, 3, 10, 11, 12, 17, 21 - 26 та абзац п'ятий статті 14 виключити;
б) в абзаці першому пункту 4 статті 5 слова "Міністерством України у справах будівництва і архітектури" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з будівництва та архітектури".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!