Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами

Верховна Рада України Закон від 02.10.2012 №5402-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.10.2012

Номер 5402-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 40, ст.539)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити статтею 82-8 такого змісту:
"Стаття 82-8. Захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів
Захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст. 160):
1) преамбулу після слова "зберіганням" доповнити словом "сортуванням";
2) у статті 1:
абзац п'ятий після слова "перевезення" доповнити словом "сортування", а після слова "оброблення" - словом "перероблення";
абзац п'ятнадцятий після слова "зберігання" доповнити словом "сортування", а після слова "оброблення" - словом "перероблення";
абзац вісімнадцятий після слова "зберігання" доповнити словом "сортування";
абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:
"послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування";
після абзацу двадцять сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"послуги з перероблення (оброблення) побутових відходів - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;
послуги із захоронення побутових відходів - послуги з остаточного розміщення побутових відходів після їх перероблення (оброблення) у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів".
У зв'язку з цим абзац двадцять восьмий вважати абзацом тридцятим;
абзац тридцятий викласти в такій редакції:
"сортування відходів - механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення";
доповнити абзацом тридцять першим такого змісту:
"джерело утворення побутових відходів - об'єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка)";
3) частину першу статті 4 після слова "заготівлею" доповнити словом "сортуванням";
4) пункт "б" частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
"б) вносити в установленому порядку плату за користування послугами з вивезення побутових відходів";
5) статтю 17 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Суб'єкти господарювання, які в установленому порядку визначені виконавцями послуг на вивезення побутових відходів на певній території, здійснюють їх роздільне збирання".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
6) у частині першій статті 32:
пункт "а" доповнити реченням такого змісту: "Ліміти на обсяги утворення і розміщення побутових відходів не встановлюються";
доповнити пунктом "і" такого змісту:
"і) з 1 січня 2018 року захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів";
7) частини другу, третю і п'яту статті 35-1 викласти в такій редакції:
"Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів.
Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами";
"Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів, а також місця проведення масових заходів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
2 жовтня 2012 року
№ 5402-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити статтею 82-8 такого змісту:
"Стаття 82-8. Захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів
Захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст. 160):
1) преамбулу після слова "зберіганням" доповнити словом "сортуванням";
2) у статті 1:
абзац п'ятий після слова "перевезення" доповнити словом "сортування", а після слова "оброблення" - словом "перероблення";
абзац п'ятнадцятий після слова "зберігання" доповнити словом "сортування", а після слова "оброблення" - словом "перероблення";
абзац вісімнадцятий після слова "зберігання" доповнити словом "сортування";
абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!