Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг

Верховна Рада України Закон від 02.10.2012 №5400-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.10.2012

Номер 5400-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 40, ст.537)( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2189-VIII від 09.11.2017 , ВВР, 2018, № 1, ст.1 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53):
1) у частині першій статті 1:
а) пункт 1 після слів "водопостачання та водовідведення" доповнити словами "захоронення побутових відходів";
б) пункт 2 доповнити словами "перероблення побутових відходів";
в) пункт 3 доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів";
2) пункти 4 і 7 частини першої статті 3 після слів "водопостачання та водовідведення" доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів";
3) пункт 6 частини першої статті 4 доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів";
4) пункти 1, 5, 6, 17 та 24 частини першої статті 6 після слів "водопостачання та водовідведення" доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів";
5) абзаци третій і п’ятий пункту 4 частини другої статті 11 після слів "централізованого водопостачання та водовідведення" доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів".
2. Абзац двадцять сьомий статті 1 Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107) викласти в такій редакції:
"послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання, перевезення, утилізація, знешкодження побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування у встановленому порядку".
3. Статтю 188-36 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слів "водопостачання та водовідведення" доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів".
4. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2004 р., № 12, ст. 155; 2010 р., № 48, ст. 566, № 49, ст. 571; із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2012 року № 4998-VI):
1) частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"захоронення побутових відходів";
2) статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:
"перероблення побутових відходів".
5. Підпункт 2 пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53) після слів "водопостачання та водовідведення" доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів".
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2189-VIII від 09.11.2017 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
2 жовтня 2012 року
№ 5400-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53):
1) у частині першій статті 1:
а) пункт 1 після слів "водопостачання та водовідведення" доповнити словами "захоронення побутових відходів";
б) пункт 2 доповнити словами "перероблення побутових відходів";
в) пункт 3 доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів";
2) пункти 4 і 7 частини першої статті 3 після слів "водопостачання та водовідведення" доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів";
3) пункт 6 частини першої статті 4 доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів";
4) пункти 1, 5, 6, 17 та 24 частини першої статті 6 після слів "водопостачання та водовідведення" доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів";
5) абзаци третій і п’ятий пункту 4 частини другої статті 11 після слів "централізованого водопостачання та водовідведення" доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів".
2. Абзац двадцять сьомий статті 1 Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107) викласти в такій редакції:
"послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання, перевезення, утилізація, знешкодження побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування у встановленому порядку".

30 днiв передплати безкоштовно!