Деякі питання надання суб’єктам господарювання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги “EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП”

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Порядок від 03.05.2022 №523
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Порядок

Дата 03.05.2022

Номер 523

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 03 травня 2022 р. № 523
Київ
Деякі питання надання суб’єктам господарювання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП"
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок подання заяви суб’єктами господарювання в електронній формі для отримання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП";
перелік основних видів економічної діяльності, які дають право на отримання допомоги за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.
2. Установити, що:
1) дія Порядку, затвердженого цією постановою, поширюється на суб’єктів господарювання, зареєстрованих в установленому законом порядку не пізніше 31 грудня 2021 р. на території однієї із адміністративно-територіальних одиниць, де велися чи ведуться бойові дії, зокрема Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Київської області, які тимчасово перемістилися з території адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у цьому підпункті, або постраждали внаслідок бойових дій, мають на момент подання заяви суб’єктами господарювання в електронній формі для отримання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП" (далі — заява) можливість підтвердити збитки, яких вони зазнали, та продовжують провадити господарську діяльність в одній із зазначених у цьому підпункті адміністративно-територіальних одиниць;
2) подавати заяву можуть суб’єкти господарювання (фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, або юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності), які є суб’єктами мікропідприємництва чи малого підприємництва у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, та:
мають основний вид економічної діяльності відповідно до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, який зазначено в переліку основних видів економічної діяльності, які дають право на отримання допомоги за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, затвердженому цією постановою;
кінцевими бенефіціарними власниками яких є виключно громадяни України (для юридичних осіб);
не розміщені та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України станом на 1 травня 2022 р.;
не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації;
не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указом Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";
щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення;
3) допомога надається суб’єктам господарювання з метою покриття таких напрямків витрат, як:
збереження та створення нових робочих місць (виплата заробітної плати);
закупівля/заміна обладнання;
закупівля сировини та матеріалів;
орендна плата за приміщення/офісні приміщення;
лізинг обладнання (за винятком автомобілів, мотоциклів та інших особистих видів транспортних засобів);
інші витрати, спрямовані на відновлення господарської діяльності (зазначається суб’єктом господарювання);
4) останнім днем подання заяв є 30 травня 2022 р.;
5) загальний фонд допомоги розрахований на 300 субјєктів господарювання;
6) розмір допомоги одному суб’єктові господарювання становить 125 000 гривень.
3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
реалізацію технічної можливості щодо формування та подання заяви засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
передачу заяв до уповноваженої організації, визначеної в рамках зазначеної програми, з метою забезпечення виконання умов, встановлених Порядком, затвердженим цією постановою;
обробку та передачу персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 85
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2022 р. № 523
ПОРЯДОК
подання заяви суб’єктами господарювання в електронній формі для отримання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП"
1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення, формування та подання заяви суб’єктами господарювання в електронній формі для отримання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП" (далі — допомога), що спільно фінансується ЄС та Урядом Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft fьr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, від уповноваженої організації, визначеної в рамках зазначеної програми (далі — уповноважена організація), засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.
2. Подання заяви суб’єктами господарювання в електронній формі для отримання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП" (далі — заява) здійснюється з урахуванням умов надання допомоги, передбачених уповноваженою організацією.
3. Заява формується суб’єктом господарювання засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) після проходження ним ідентифікації та автентифікації, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису та печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису чи печатки, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.
Заява формується в довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, з переліку відомостей, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку, з урахуванням умов подання заяви, визначених уповноваженою організацією.
4. Перелік відомостей для фізичних осіб — підприємців, що містяться в заяві:
1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
2) відомості щодо статі;
3) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
4) місцезнаходження (адреса місця проживання, за якою здійснюється зв’язок із фізичною особою — підприємцем);
5) основний вид економічної діяльності;
6) інформація для здійснення зв’язку із фізичною особою — підприємцем: телефон, адреса електронної пошти;
7) веб-сайт (за наявності);
8) відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи — підприємця, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені фізичної особи — підприємця;
9) кількість найманих працівників;
10) фактичне місце провадження господарської діяльності;
11) контактна особа (ПІБ і найменування посади);
12) відомості про отримання державної допомоги за програмами підтримки релокації субјєктів господарювання під час воєнного стану;
13) відомості про отримання будь-якої іншої державної допомоги або грантів у рамках проектів міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану;
14) збитки, яких зазнали у зв’язку із веденням бойових дій;
15) інформація про фактичне провадження господарської діяльності;
16) потреби та плани щодо використання допомоги;
17) ефект або вплив від отриманої допомоги на господарську діяльність, а також місцеву економіку/громаду в регіоні, в якому провадиться господарська діяльність;
18) інші відомості, що є необхідними для прийняття рішення про отримання допомоги, які можуть бути визначені додатково уповноваженою організацією.
5. Перелік відомостей для субјєктів господарювання, які мають статус юридичних осіб, що містяться в заяві:
1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);
2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
3) організаційно-правова форма;
4) місцезнаходження юридичної особи;
5) основний вид економічної діяльності;
6) відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
7) відомості про стать керівника;
8) кількість найманих працівників;
9) інформація для здійснення зв’язку із юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;
10) веб-сайт (за наявності);
11) фактичне місце провадження господарської діяльності;
12) контактна особа (ПІБ та найменування посади);
13) відомості про отримання державної допомоги за програмами підтримки релокації субјєктів господарювання під час воєнного стану;
14) відомості про отримання будь-якої іншої державної допомоги або грантів у рамках проектів міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану;
15) збитки, яких зазнали у зв’язку із веденням бойових дій;
16) інформація про фактичне провадження господарської діяльності;
17) потреби та плани щодо використання допомоги;
18) ефект або вплив від отриманої допомоги на господарську діяльність, а також місцеву економіку/громаду в регіоні, в якому провадиться господарська діяльність;
19) інші відомості, що є необхідними для прийняття рішення про отримання допомоги, які можуть бути визначені додатково уповноваженою організацією.
6. Відомості, що є необхідними для заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади.
Під час формування заяви засобами Порталу Дія із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань отримуються/підтверджуються відомості про субјєкта господарювання.
7. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе суб’єкт господарювання.
8. Після формування заяви засобами Порталу Дія та накладення електронного підпису чи печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису чи печатки заявника, заява блокується для редагування та передається до уповноваженої організації згідно з договором про інформаційну взаємодію між Мінцифри, технічним адміністратором Порталу Дія та уповноваженою організацією та/або відповідним уповноваженим нею субјєктом, яким регулюються питання щодо механізму та каналів інформаційного обміну.
9. Подання заяви є лише підставою для надання допомоги. Рішення про отримання допомоги приймається уповноваженою організацією у визначеному нею порядку.
Про прийняте рішення про отримання або відмову в отриманні допомоги суб’єктові господарювання повідомляється уповноваженою організацією шляхом направлення листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2022 р. № 523
ПЕРЕЛІК
основних видів економічної діяльності, які дають право на отримання допомоги за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги
Розділи та кодиНазва виду економічної діяльності
10.1Виробництво мјяса та мјясних продуктів
10.2Перероблення та консервування риби, ракоподібних і
молюсків
10.3Перероблення та консервування фруктів і овочів
10.4Виробництво олії та тваринних жирів
10.5Виробництво молочних продуктів
10.6Виробництво продуктів борошномельно-крупјяної
промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів
10.7Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних
виробів
10.8Виробництво інших харчових продуктів
10.9Виробництво готових кормів для тварин
11.07Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво
мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки
14.1Виробництво одягу, крім хутряного
14.3Виробництво трикотажного та вјязаного одягу
15.20Виробництва взуття
17.2Виготовлення виробів з паперу та картону
20.4Виробництво мила та мийних засобів, засобів для
чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів
21.1Виробництво основних фармацевтичних продуктів
21.2Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
32.50Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і
матеріалів
32.99Виробництво іншої продукції, н.в.і.у. (не віднесено до
інших категорій)
47.21Роздрібна торгівля фруктами й овочами в
спеціалізованих магазинах
52.29Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
56.1Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного
харчування
56.2Постачання готових страв
56.3Обслуговування напоями
59.1Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних
програм
73.11Рекламні агентства
73.12Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової
інформації
74.10Спеціалізована діяльність із дизайну
75.0Ветеринарна діяльність
85.10Дошкільна освіта
85.60Допоміжна діяльність у сфері освіти
86.2Медична та стоматологічна практика
86.90Інша діяльність у сфері охорони здоров’я
87.9Надання інших послуг догляду із забезпеченням
проживання
90.0Діяльність у сфері творчості мистецтва та розваг
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та
розваг
96.01Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних
виробів
96.03Організування поховань і надання суміжних послуг
96.04Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 03 травня 2022 р. № 523
Київ
Деякі питання надання суб’єктам господарювання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП"
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок подання заяви суб’єктами господарювання в електронній формі для отримання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП";
перелік основних видів економічної діяльності, які дають право на отримання допомоги за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.
2. Установити, що:
1) дія Порядку, затвердженого цією постановою, поширюється на суб’єктів господарювання, зареєстрованих в установленому законом порядку не пізніше 31 грудня 2021 р. на території однієї із адміністративно-територіальних одиниць, де велися чи ведуться бойові дії, зокрема Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Київської області, які тимчасово перемістилися з території адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у цьому підпункті, або постраждали внаслідок бойових дій, мають на момент подання заяви суб’єктами господарювання в електронній формі для отримання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП" (далі — заява) можливість підтвердити збитки, яких вони зазнали, та продовжують провадити господарську діяльність в одній із зазначених у цьому підпункті адміністративно-територіальних одиниць;
2) подавати заяву можуть суб’єкти господарювання (фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, або юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності), які є суб’єктами мікропідприємництва чи малого підприємництва у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, та:
мають основний вид економічної діяльності відповідно до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, який зазначено в переліку основних видів економічної діяльності, які дають право на отримання допомоги за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, затвердженому цією постановою;

30 днiв передплати безкоштовно!