Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві". Закон від 06.02.2003 №523-IV

Верховна Рада України Закон від 06.02.2003 №523-IV
Остання редакція від 06.02.2003. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.02.2003

Номер 523-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 16, ст.124 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51) такі зміни:
1) у частині третій статті 3:
а) у другому реченні абзацу першого слова "органами служби безпеки або внутрішніх справ" замінити словами "відповідно органами служби безпеки, органами внутрішніх справ чи органами та установами виконання покарань";
б) доповнити абзацом третім такого змісту:
"Забезпечення безпеки осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи, здійснюється органами і установами виконання покарань";
2) у частині першій статті 19 слово та цифру "статті 8" замінити словом і цифрами "статтях 8, 11, 15, 16";
3) у частині першій статті 28 слова "Міністерство внутрішніх справ України і Служба безпеки України" замінити словами "Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України чи Державний департамент України з питань виконання покарань".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 523-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51) такі зміни:
1) у частині третій статті 3:
а) у другому реченні абзацу першого слова "органами служби безпеки або внутрішніх справ" замінити словами "відповідно органами служби безпеки, органами внутрішніх справ чи органами та установами виконання покарань";
б) доповнити абзацом третім такого змісту:
"Забезпечення безпеки осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи, здійснюється органами і установами виконання покарань";
2) у частині першій статті 19 слово та цифру "статті 8" замінити словом і цифрами "статтях 8, 11, 15, 16";
3) у частині першій статті 28 слова "Міністерство внутрішніх справ України і Служба безпеки України" замінити словами "Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України чи Державний департамент України з питань виконання покарань".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.