Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 і № 1047

Кабінет Міністрів України Постанова від 27.01.2021 №52
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 27.01.2021

Номер 52

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 січня 2021 р. № 52
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 і № 1047
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 148, № 18, ст. 510, № 82, ст. 2508, № 95, ст. 2896; 2018 р., № 18, ст. 604; 2019 р., № 12, ст. 414; 2020 р., № 23, ст. 849, № 61, ст. 1981) і від 28 грудня 2016 р. № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 149, № 100, ст. 3058; 2020 р., № 87, ст. 2799) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2021 р. № 52
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 і № 1047
1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045:
1) у пункті 4:
у підпункті 1 слова і цифри ", а також студентів (курсантів) таких закладів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків," виключити;
доповнити пункт підпунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), відповідно до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";";
абзац другий підпункту 13 після слів "залишилися без батьків" доповнити словами "(батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти)";
2) абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий пункту 5 замінити абзацами такого змісту:
"- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
особи, зазначені у підпункті 1-1 пункту 4:
- копію свідоцтва про смерть батьків;
- рішення суду про оголошення батьків померлими;
- рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми чи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про те, що особа зникла безвісти, або інформацію з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, отриману в порядку, передбаченому статтею 15 Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти";
- документ, що підтверджує загибель батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення.
Якщо особу, зазначену у підпункті 1-1 пункту 4, виховувала одинока матір, додається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;".
У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий — сороковий вважати відповідно абзацами двадцять першим — сорок п’ятим;
3) у пункті 7:
абзаци пјятий і шостий після слів "залишилися без батьків" доповнити словами "(батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти)";
абзац сьомий замінити абзацами такого змісту:
"студентам (курсантам) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, — 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;
студентам (курсантам) закладів освіти, які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, — 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;
студентам (курсантам) закладів освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), — 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року.
У місяці, в якому студенти (курсанти) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, досягли 18-річного віку, соціальна стипендія виплачується за цей місяць у розмірі 150 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року, з наступного місяця — у розмірі 150 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року.".
У зв’язку з цим абзаци восьмий — двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами одинадцятим — двадцять восьмим;
4) текст додатка до Порядку після слів "залишилися без батьків" доповнити словами "(батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти)".
2. Пункт 2 розмірів стипендій учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ державної та комунальної форми власності, а також переможців, призерів та учасників інтелектуальних змагань, затверджених
"2. Розмір соціальної стипендії для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів та студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти):
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, — 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;
для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів та студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), — 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 січня 2021 р. № 52
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 і № 1047
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 148, № 18, ст. 510, № 82, ст. 2508, № 95, ст. 2896; 2018 р., № 18, ст. 604; 2019 р., № 12, ст. 414; 2020 р., № 23, ст. 849, № 61, ст. 1981) і від 28 грудня 2016 р. № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 149, № 100, ст. 3058; 2020 р., № 87, ст. 2799) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2021 р. № 52
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 і № 1047
1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045:
1) у пункті 4:
у підпункті 1 слова і цифри ", а також студентів (курсантів) таких закладів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків," виключити;
доповнити пункт підпунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), відповідно до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";";

30 днiв передплати безкоштовно!