Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв

Верховна Рада України Закон від 05.07.2012 №5074-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 05.07.2012

Номер 5074-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 30, ст.339)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст.112) такі зміни:
1. У пункті 225.1 статті 225 слова "(крім виноматеріалів)" замінити словами "(крім виноматеріалів та вермутів)".
2. У пункті 229.1 статті 229:
1) у підпункті "а" підпункту 229.1.1 слова "для виробництва виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла" замінити словами "для виробництва виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів";
2) у підпункті 229.1.3 слова "підприємствами первинного виноробства" замінити словами "підприємствами первинного виноробства, виробниками вермутів";
3) у підпункті "а" підпункту 229.1.5 слова "виробником виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла" замінити словами "виробником виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
5 липня 2012 року
№ 5074-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст.112) такі зміни:
1. У пункті 225.1 статті 225 слова "(крім виноматеріалів)" замінити словами "(крім виноматеріалів та вермутів)".
2. У пункті 229.1 статті 229:
1) у підпункті "а" підпункту 229.1.1 слова "для виробництва виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла" замінити словами "для виробництва виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів";
2) у підпункті 229.1.3 слова "підприємствами первинного виноробства" замінити словами "підприємствами первинного виноробства, виробниками вермутів";
3) у підпункті "а" підпункту 229.1.5 слова "виробником виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла" замінити словами "виробником виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
5 липня 2012 року
№ 5074-VI

30 днiв передплати безкоштовно!